مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران « دوره 8، شماره 30

 1. بررسي اختلال عملكرد تيروئيد در بيماران هيپرامسيس گراويداروم
  فرزاد نجفي پور، معصومه زارعي زاده، زهرا فردي آذر
 2. تداخل مثبت در اندازه گيري سطح سرمي تام هورمون تري يدوتيرونين به روش راديوايمونواسي
  مهدي هدايتي، نصراله رضايي قلعه، آرش اردوخاني، فريدون عزيزي
 3. آثار سودمند رژيم كاهنده فشار خون (DASH) بر اجزاي تشكيل دهنده سندرم متابوليك
  پروين ميرميران، ليلا آزادبخت، مژگان پادياب، احمد اسماعيل زاده، فريدون عزيزي
 4. بررسي چندمتغيره عوامل مرتبط با سندرم متابوليك با استفاده از تحليل عاملي: مطالعه قند و ليپيد تهران
  مريم السادات دانشپور، يداله محرابي، مهدي هدايتي، مسعود هوشمند، فريدون عزيزي
 5. شيوع چاقي شكمي در جمعيت شهري 20 تا 70 ساله استان مازندران، سال 1383
  كريم اله حاجيان، بهزاد حيدري
 6. بررسي ميزان اضافه وزن و چاقي در دانشجويان پزشكي دختر دانشگاه گيلان، 1382
  زهرا محتشم اميري، محسن مداح
 7. الگوي توزيع چربي بدن (نسبت دور كمر به دور باسن) و ارتباط آن با نمايه توده بدن در دختران دبيرستاني شهر لاهيجان
  مرجان باژن، ناصر كلانتري، آناهيتا هوشيار راد
 8. بررسي تاثير مصرف سبوس برنج بر روي سطح گلوكز و فراسنج هاي ليپيدي افراد مبتلا به ديابت نوع دو
  زهرا تذكري، مريم زارع، منوچهر ايران پرور علمداري، يداله محرابي
 9. همبستگي اختلال عملكرد جنسي و نارضايتي زناشويي در مبتلايان به ديابت
  مصطفي نجفي، محمود ميرحسيني، مريم مغاني لنكراني، شروين آثاري
 10. فراواني و سير ديابت بي مزه به دنبال آدنكتومي هيپوفيز در بيمارستان بقيه الله (عج) در سال هاي 80-1370
  غلامرضا فرزانگان، احمد سديدي، رحيم روئين تن، شروين آثاري
 11. تاثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيد زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي: كارآزمايي باليني تصادفي شده دو سو كور
  مجيد كارانديش، سوده شكروي، محمد طه جلالي، محمدحسين حقيقي زاده