مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد « دوره 8، شماره 1

 1. مقايسه سرانجام روش هاي كمك باروري در سندرم تخمدان پلي كيستيك و نازايي لوله اي در مركز ناباروري اصفهان
  اشرف كاظمي، روشنك حسن زهرايي، محمدحسين نصراصفهاني، مهدي احمدي، نصراله بشردوست
 2. اثر دسموپرسين در درمان كوليك كليوي حاد و مقايسه آن با پتيدين
  فرامرز محمدعلي بيگي، محمود رفيعيان
 3. مقايسه وضعيت شاخص هاي سلامت در يك روستاي پايلوت طرح نيازهاي اساسي توسعه (BDN) استان چهارمحال و بختياري
  عبدالمجيد فدايي، محمدرضا زاهدي
 4. تاثير آموزش رژيم غذايي بر شاخص هاي آزمايشگاهي و اضافه وزن بين دو جلسه دياليز در بيماران تحت درمان با همودياليز نگه دارنده
  شهرام براز، عيسي محمدي، بهروز برومند
 5. مقايسه سوكسينيل كولين و آتراكوريوم بر شدت درد پس از آدنوتانسيلكتومي در كودكان 12-3 ساله
  حسين مدينه، حميدرضا خضرائي، سليمان خيري، محمود اخلاقي
 6. مقايسه شاخص هاي رشدي بدو تولد نوزادان مادران افسرده و غير افسرده
  غلامرضا خيرآبادي، آزاده كبيري
 7. بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت در تغيير آگاهي و رفتارهاي تغذيه اي دانش آموزان مدارس ابتدايي در شهر قزوين
  محمد خلج، عيسي محمدي زيدي
 8. ارزيابي خط اخطار دهنده نمودار زايماني سازمان بهداشت جهاني به منظور بررسي امتياز آپگار دقيقه اول بعد از تولد
  ناهيد بلبل حقيقي، حسين ابراهيمي، مهري دلواريان زاده، محمدرضا حسني
 9. بررسي ارتباط بين فاكتورهاي رفتاري و ميزان شيوع سرمي هپاتيت B، هپاتيت C و HIV در معتادان تزريقي مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد شهركرد، ايران، 1383
  رضا ايماني، علي كريمي، نازيلا كسائيان
 10. اثر تركيب ويتامين B1 و B6 در درمان گرفتگي عضلات پا حين حاملگي
  مينو يغمايي، مژگان مختاري، مهدي محمدي
 11. فاشياتومي بجاي آمپوتاسيون در سندرم كمپارتمانت ناشي از تروماي اندام در بيماران زلزله زده شهرستان بم
  علي اكبر بيگي، سيدابراهيم نوريان، حافظ قاهري، حسين طاهري
 12. بررسي اثر تزريق موضعي دگزامتازون و بوپي واكائين بر شدت درد پس از عمل تانسيلكتومي
  سروش اماني، مريم راستي بروجني، محمدرضا عابدين زاده