مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله بيماري هاي كودكان ايران « دوره 6، شماره 24

 1. درد در كودكان
  رضا برادران، نيره نجاتي
 2. مراقبت هاي پوستي در كودكان بستري در بخش مراقبت هاي شديد: پيشگيري و درمان زخم هاي حاصل از فشار
  سيدمجتبي روحاني، پيمانه عليزاده طاهري، جواد ناظمي تبريزي
 3. عفونت عمومي كانديدايي، پيلونفريت كانديدايي و انسداد حاد سيستم ادراري در يك نوزاد
  احمد بذرافشان، هوشنگ پورنگ
 4. ترومبوز وريدهاي عمقي پا و آمبولي ريوي ناشي از كمبود پروتئين C
  محمدحسن مرادي نژاد، محسن حسين پور، بهنام سياه كلاه
 5. نوتروپني دوره اي
  ابوالحسن فرهودي، قمرتاج خطائي، رخساره محمدي
 6. آسيب هاي زايماني: مطالعه اي در 6850 نوزاد زنده متولد شده
  غلامعلي معموري، افتخار محمودي
 7. تب روماتيسمي در كودكان: بررسي 205 مورد
  شهلا رودپيما، مهدي شوشتريان، مرتضي لساني، محمدحسين سلطان زاده، حسين داهيفر، شاهرخ مجلسي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *