مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) « دوره 11، شماره 43

 1. هنجاريابي پرسشنامه روانشناختي كاليفرنيا
  محمدكاظم عاطف وحيد، مهدي نصراصفهاني، پريدخت فتح الهي، سيد محمدرضا شجاعي
 2. ساخت و هنجاريابي آزمون تشخيصي سطح خواندن براي دانش آموزان پايه سوم دبستان
  مرضيه عزيزيان، محمدرضا عابدي
 3. حالات رواني فرزندان والدين اسكيزوفرنيك: يك بررسي مقايسه اي
  احمد معصومي، الهام شيرازي
 4. مقايسه اثر كلوزاپين و ضد پسيكوزهاي كلاسيك بر فشار و سلامت رواني مراقبان بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا
  سيدكاظم ملكوتي، مرجان پشت مشهدي
 5. ارتباط تظاهرات باليني با ويژگي هاي جمعيت شناختي در بيماران فاز مانياي اختلال دوقطبي I
  شاهرخ اميري، سيد محمدعلي قريشي زاده
 6. مقايسه افسردگي و شاخص هاي رضايتمندي در خانواده هاي داراي فرد فوت شده مرگ مغزي در دو گروه اهدا كننده و غير اهدا كننده اعضا
  سيد اميرحسين توكلي، مريم رسوليان، مهدي قدري گلستاني
 7. همه گيرشناسي اختلال بيش فعالي با كمبود توجه و اختلال سلوك در دانش آموزان دبستاني شهر سيرجان
  حسن ضياءالديني، ناهيد شفيع زاده
 8. نرم نشانه هاي عصبي در زندانيان مرد
  مريم نوروزيان، سيدوحيد شريعت، سيدمحمد اسعدي، اميد يحيي زاده، مهدي پاكروان نژاد، شاهرخ آقايان
 9. تاثير آموزش مديريت رفتاري به والدين كودكان پيش دبستاني مبتلا به اختلال بيش فعالي با كمبود توجه
  احمد حاجبي، ميترا حكيم شوشتري، نيلوفر خواجه الدين
 10. نوع شخصيت و ميزان پيروي از رژيم هاي توصيه شده درماني در بيماران ديابتي
  فيروزه رضايي كارگر، سهيلا كربندي، حسين حسن آبادي، حبيب الله اسماعيلي
 11. عوامل ايجاد كننده استرس در مديران مراكز درماني شهر تهران
  ميرمنصور ميرصمدي، اعظم جعفرپور
 12. بررسي منابع افت انگيزشي دانشجويان دانشگاه از ديدگاه آنان
  جعفر عسكري
 13. عدم پذيرش رژيم دارويي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا
  حسين نامدار، حسين ابراهيمي، مهين يزداني، عبدالرسول صفائيان
 14. كارآيي آموزش مهارت حل مساله در كاهش پرخاشگري دختران دانش آموز
  فاطمه بهرامي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *