مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) « دوره 12، شماره 45

 1. هنجاريابي پرسشنامه شادكامي آكسفورد در دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان
  محمدرضا عابدي، سيدابراهيم ميرشاه جعفري، محمدجواد لياقتدار
 2. تاثير روش تغيير شيوه زندگي بر كاهش ناسازگاري همسران
  خدابخش احمدي، علي فتحي آشتياني، احمد اعتمادي، سيدمحمود ميرزماني
 3. تاثير آموزش تنش زدايي برپايه نظريه خودكارآمدي در بهداشت رواني زنان باردار
  فريده باستاني، عليرضا حيدرنيا، مريم وفايي، انوشيروان كاظم نژاد، مريم كاشانيان
 4. آيا همراهي اختلال وسواسي-اجباري با اختلال دوقطبي نوع يك كمتر از اختلال افسردگي اساسي است؟
  امير شعباني، ونداد شريفي، جواد علاقبندراد، زهرا شهريور، همايون اميني، حسين كاوياني، ميترا حكيم شوشتري، الهام شيرازي، رزيتا داوري آشتياني، فريبا عربگل
 5. تاثير لاموتريژين بر تغييرات بيوشيميايي و رفتاري ناشي از استرس در الگوي جانوري
  جمال شمس، شاهرخ سردارپور گودرزي، محمد اربابي، محمدتقي ياسمي
 6. اختلال پس از استرس ضربه اي در دانش آموزان دبستاني شاهد به دار آويختن يك مجرم
  عباس عطاري، سعيده دشتي، معصومه محمودي
 7. ارتباط حمايت اجتماعي با شاخص هاي ايمني بدن در افراد سالم: بررسي مدل تاثير كلي
  احمد علي پور
 8. پيامدهاي شناختي كودك آزاري در دختران نوجوان
  اعظم نقوي، مريم فاتحي زاده، محمدرضا عابدي
 9. مقايسه سلامت رواني و مشكلات جنسي زنان بارور و نابارور
  محمدعلي بشارت، روحيه حسين زاده بازرگاني
 10. رابطه ميزان استرس با نااميدي در دانشجويان ساكن خوابگاه ها
  نسرين مصباح، احمدعابديان
 11. استرس و سلامت عمومي كارمندان برج كنترل و كارمندان دفتري هواپيمايي آسمان
  عصمت دانش، زينب فيروزبخت
 12. اختلال پس از استرس ضربه اي در دانش آموزان زلزله زده بم مقيم شهر كرمان چهار ماه پس از زمين لرزه
  نوشين پرورش، علي بهرام نژاد
 13. علايم روان شناختي در بيماران گوارشي سرپايي
  مريم هادي پور، نصرت الله پورافكاري، فيروز صارمي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *