مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي « دوره 7، شماره 1

 1. وضعيت آموزش عملي كارآموزان پزشكي گروه اطفال دانشگاه علوم پزشكي شيراز براساس يادداشت‌هاي روزانه
  حميد آموزگار، محمود حقيقت، محمدرحيم كديور، مريم غلامي
 2. تأثير راند باليني بر بيماران بخش‌هاي داخلي بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان: ديدگاه تيم مراقبت
  پيمان اديبي، رضا عليزاده
 3. تأثير آموزش به كمك رايانه و نمايش علمي بر ميزان يادگيري اندازه‌گيري علايم حياتي در دانشجويان پرستاري
  داود حسيني نسب، فرحناز عبداله زاده، حسين فيض اله زاده
 4. تأثير دو روش آموزش الكترونيك و سخنراني بر يادگيري درس بهداشت مادر و كودك دانشجويان پرستاري
  ميترا ذوالفقاري، ندا مهرداد، زهره پارسا يكتا، نسرين سلماني باروق، ناصر بحراني
 5. مقايسه تأثير آموزش بر مبناي نقشه مفهومي با روش تلفيقي بر يادگيري درس فرايند پرستاري دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز
  آزاد رحماني، عليرضا محجل‌اقدم، اسكندر فتحي‌آذر، فرحناز عبدالله‌زاده
 6. آگاهي و عملكرد دانش‌آموختگان جديد مامايي در امر زايمان طبيعي در بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران
  فاطمه رحيمي‌كيان، سيده طاهره ميرمولايي، زهرا سميع‌زاده، ماندانا شيرازي، عباس مهران
 7. رابطه وضعيت تحصيلي با سلامت عمومي و عزت نفس در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز
  نجف زارع، فرح دانش پژوه، مرضيه اميني، محسن رازقي، محمدحسين فلاح زاده
 8. گروه‌هاي يادگيري در برنامه آموزش مديران پرستاري: روشي براي بهبود توانمندي پرستاران و رهبري مديران پرستاري
  مريم زعيمي‌پور كرمانشاهي، زهره ونكي، ابراهيم حاجي‌زاده
 9. مقايسه تأثير سخنراني و كار در گروه كوچك بر ميزان مهارت محاسبات دارويي در دانشجويان پرستاري
  طاهره سليمي، ليلي شهبازي، شهناز مجاهد، محمدحسين احمديه، محمدحسن دهقان‌پور
 10. آيا محتوا و زمان اختصاص داده شده به عناوين آموزش مداوم پزشكان عمومي شاغل در استان خوزستان با نيازهاي اعلام شده آنان مطابقت دارد؟
  عبدالحسين شكورنيا، حسين الهام پور، طيبه مرعشي، شهين حيدري سورشجاني
 11. تجارب تيم مراقبت و بيماران سالمند از مفهوم آموزش بيماران سالمند بستري در بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  حيدرعلي عابدي، موسي علوي
 12. تعيين و ارزش‌گذاري معيارهاي ورود اعضاي دفتر استعدادهاي درخشان در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي
  فرزاد فاتحي، آرش حدادگر، طاهره چنگيز، محمدامير شاه كرمي، گيلدا كياني مهر، شقايق حق‌جوي جوانمرد، عليرضا منجمي
 13. مهارت اعضاي هيأت علمي و نياز آموزشي آنان در مورد روش‌هاي تدريس باليني در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  فريبا فرهاديان، مينا توتونچي، طاهره چنگيز، فريبا حقاني، شهرام اويس قرن
 14. طراحي ابزار بررسي وضعيت آموزشي مراكز ارائه‌دهنده رشته پرستاري در ايران و رتبه‌بندي آنها در سال 1383
  ريتا مجتهدزاده، آئين محمدي
 15. كيفيت كتاب‌ها و سؤالات و شيوه آموزشي خودآموزي در آموزش مداوم: نظرات شركت‌كنندگان در خودآموزي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  ناهيدالسادات ميرشاهزاده، مينا توتونچي
 16. همبستگي عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان توان‌بخشي دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران
  محمدعلي حسيني، محمود دژكام، ژيلا ميرلاشاري
 17. فرهنگ كلاسي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سمنان
  معصومه صابريان، سعيد حاجي آقاجاني، پروين غفاري، راهب قرباني
 18. عوامل مؤثر بر برقراري ارتباط بين دانشجو و استاد از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك
  احمد قدمي، بهمن صالحي، شكوه سجادي، همايون ناجي
 19. قصه‌گويي، روشي مؤثر در آموزش مفاهيم پيچيده علم پزشكي
  آناهيتا والي
 20. ديدگاه پزشكان عمومي در مورد وضعيت و انگيزه‌هاي شركت‌كنندگان در برنامه‌هاي بازآموزي و چگونگي اجراي آن
  كورش وحيدشاهي، ميترا محمودي، ليلا شهبازنژاد، وجيهه غفاري ساروي
 21. مقايسه برنامه‌هاي آموزش مداوم مدون 25 امتيازي و 5 امتيازي از ديدگاه پزشكان عمومي در استان گلستان
  محمدرضا يوسفي، محمدرضا ربيعي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *