مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني شهيد صدوقي يزد « دوره 14، شماره 4

 1. سطح سلنيوم سرم زنان مبتلا به سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به انستيتو كانسر در سال 1383 و مقايسه آن با افراد سالم
  محمدرضا مير، پريسا مير، سارا علمي، مجتبي ملكي دلا رستاقي
 2. بررسي فراواني بيماريهاي بدخيم در كودكان كمتر از 10 سال استان يزد
  اعظم السادات هاشمي، امير عباس بشارتي، شكوه تقي پورظهير، امير بهرامي
 3. اسكوليوز همراه با سيرنگوميلي
  ابراهيم عامري، بهرام مبيني، حميد بهتاش، قاسم فتحي
 4. مقايسه توپوگرافي تنگي قلمروكاروتيد در بيماران سكته مغزي با دو نژاد آمريكاي شمالي و ايراني
  كاويان قندهاري، اشفق شعيب
 5. مقايسه كارآيي مسواك طبيعي (Salvadora Persica) با مسواكهاي معمول در پيشگيري از پوسيدگي دندان
  فاطمه عزالديني اردكاني
 6. فوايد انگبين از ديدگاه روايات اسلامي و بررسي اثربخشي آن بر زخم سالك در موش نژاد سوري BALB/C
  علي فتاحي بافقي، محمدرضا ياوري، جمال حسين زاده
 7. تأثير تجويز استراديول در فاز لوتئال سيكلهاي ART و نتايج حاملگي
  ربابه طاهري پناه، محمد غفورزاده يزدي، محمدعلي كريم زاده ميبدي
 8. بررسي شيوع خونريزي، سقط و حاملگي خارج از رحم در سه روش درماني تحريك تخمك گذاري، IUI و IVF و ارتباط آنها با سن بيمار
  نسرين سحرخيز، فاطمه قلمبر دزفولي، روشن نيك بخت
 9. بررسي كيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع 2 يزد
  محمدحسين باقياني مقدم، محمد افخمي اردكاني، سيدسعيد مظلومي، محمد سعيدي زاده
 10. مقايسه اميد به زندگي در مردان و زنان استان يزد در سال هاي 1375 و 1382
  حسين فلاح زاده، الهام هاديان
 11. بررسي تأثير نسبت Silica-sol و آب مقطر بر ثبات ابعادي نسبت هاي ريختگي
  محمد حسين لطفي كامران، عباس فلاح تفتي، محمدعلي بهناز
 12. تشخيص لژيونلا پنوموفيلا به روش كشت و فلورسنت آنتي بادي مستقيم(DFA) در نمونه هاي برونكوآلوئولار بيماران مبتلا به پنوموني مراجعه كننده به مراكز پزشكي اصفهان درسال 1382
  رحمت الله يزداني
 13. بررسي تأثير خون هاي مختلف بر رشد عامل ليشمانيوز جلدي به روش in vitro
  صفرعلي طالاري، زريچهر وكيلي، محمود صفاري
 14. معرفي يك مورد ميوپاتي التهابي همراه با آنمي سيدروبلاستيك
  راضيه فلاح، سيدمحمدرضا مرتضوي زاده، فريبا بينش
 15. گزارش يك مورد L4 TRAUMATIC SPONDYLOPTOSIS
  بهرام مبيني، حميد بهتاش، ابراهيم عامري، قاسم فتحي