مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران « دوره 8، شماره 15

 1. بررسي ميزان بكارگيري عوامل پيشگيري كننده از استئوپروز در زنان يائسه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران
  فاطمه رسولي، پريوش حاج‌اميري، محمود محمودي، سامره عبدلي
 2. بررسي تأثير آموزش تمرينات تنفسي بر ميزان بروز عوارض تنفسي حاد و طول مدت بستري بيماران پيوند عروق كرونر بيمارستان امام‌ علي (ع) كرمانشاه
  مرضيه شبان، مهوش صلصالي، پرويز كمالي، رضا پورميرزاكلهري
 3. بررسي مقايسه‌اي برخي از عوارض جانبي آمپول‌هاي پيشگيري از بارداري و قرصهاي تركيبي در زنان سنين باروري تحت پوشش مركز بهداشتي درماني كلاله
  ماندانا ميرمحمدعلي، طاهره ميرمولائي، غلامرضابابائي، نرجس برقعي
 4. موانع و تسهيل‌كننده‌هاي استفاده از تحقيقات در بين پرستاران شاغل در مراكز آموزشي – درماني تبريز
  ليلا ولي‌زاده، وحيد زمان‌زاده، اسكندر فتحي‌آذر، عبدالرسول صفائيان
 5. سندرم مرگ ناگهاني شيرخوار
  مهناز ميريان
 6. بررسي ميزان، علل استفاده و عدم استفاده از هورمون درماني جايگزيني در زنان يائسه مراجعه كننده به درمانگاههاي زنان بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران
  فاطمه رحيمي كيان، شهناز گليان، عباس مهران، اعظم بشيري
 7. بررسي كيفيت مشاوره تنظيم خانواده ارائه شده به مددجويان در مراكز بهداشتي و درماني وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران
  مينوپاك‌گوهر، فاطمه رحيمي‌كيان، عباس مهران، طاهره محمدي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *