مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي اروميه « دوره 18، شماره 4

 1. پيش بيني كيفيت آب سد حسنلو در حداكثر تراز آبي درياچه به منظور استفاده در شرب و بهداشت
  سيمين ناصري، امير حسين محوي، جعفر نوري، رامين نبي زاده، فروغ واعظي، علي احمد آقا پور
 2. آسيب‌هاي تروماتيك شرائين ورتبرال
  ابوالحسن شاكري باويل، مسلم شاكري باويل
 3. بررسي فراواني انواع‌اختلالات ‌كنشي جنسي در زنان و مردان متأهل مراجعه‌كننده به ‌كلينيك سلامت خانواده
  منصور قوام، رضا تسبيح سازان
 4. ارزيابي غلظت ليپوپروتئين (a) و هموسيستئين سرمي در آرتريواسكلروز شبكيه
  نادره رشتچي زاده، امير قرباني حق جو، عليرضا جوادزاده، اصغر دانشور، امير منصور وطن خواه
 5. بررسي نتايج 30 مورد عمل جراحي اصلاحي اسكوليوز ايديوپاتيك در بيماران زير 18 سال با استفاده از سيستم Cotrel – Dubousset Instrumentation
  حجت حسين پورفيضي، اصغر علمي، عليرضا صادقپور، علي صديقي
 6. اصول و موازين اخلاق پزشكي و ميزان سازگاري آن با مباني اخلاق اسلامي
  حجت الاسلام اسم حسيني، سعيد صمدزاده، جواد آقازاده
 7. بررسي اثرات اينترفرون بتاα 1 دراسكلروز متعدد عود كننده – بهبود يابنده
  حميد اشرفي، رضا بوستاني، آرش اشرفي
 8. بررسي نتايج يورتروپيلوستومي با استفاده از حالب گيرنده در كنترل عوارض حالبي بيماران پيوند كليه
  محمدرضا محمدي فلاح، علي تقي زاده افشاري، علي طهرانچي، علي غفاري مقدم، منيره ساده دل
 9. SCORING موارد مولتي تروما در سال 1384 در دانشگاه علوم پزشكي اروميه
  احمد شهلا
 10. معرفي روش جديد يورترونئوسيستومي در بيماران پيوندي
  محمدرضا محمدي فلاح، علي تقي زاده افشاري، اسدي، علي غفاري مقدم، ايوب مولايي، منيره ساده حال
 11. STUDY OF PERSONAL, SOCIAL, ECONOMICAL HARACTERISTICS AND KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF MALE VOLUNTEERS TO VASECOTOMY IN THE FIELD OF FAMILY PLANNING, URMIA
  H. Nanbakhsh, R. Porali, F. Nanbakhsh
 12. A CASE OF SEVERE LOWER GI BLEEDING DUE TO OVARIAN DERMOID CYST FISTULA TO RECTUM
  A. Enshaei, A.R. Mahoori, F. Mogadam, L. Gandili
 13. CONGENITAL ANTERIOR TIBIOFEMURAL SUBLUXATIONA CASE REPORT
  A. Shahla, S. Charehsaz, A.A. Salehi Sadagiani
 14. EXTRUSION OF VENTRICULO PEVITONEAL THROUGH THEVAGINA SHUNT CATHETER
  J. Aghazadeh., M. Mahzad Sadaghiani