مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران « دوره 20، شماره 1

 1. بررسي اثر كاربرد سمان چسبنده بر ريزنشت حد فاصل دو مادة آمالگام و كامپوزيت
  مريم خروشي، عليرضا عابديني
 2. بررسي هيستولوژيك ترميم پرفوريشن‌هاي مكانيكي ناحيه فوركيشن دندان‌هاي پره‌مولر سگ با استفاده از MTA خاكستري، MTA سفيد و سمان پرتلند
  مريم بيدار، محمد حسن ضرابي، نوشين محتشم، علي اصغر نوعي
 3. پليمريزاسيون سيمان‌هاي رزيني دوال كيور كاربردي جهت چسباندن پست‌هاي فايبري هم‌رنگ دندان
  مريم قوام، حميد كرمانشاه، محمد عطائي، نيلوفر شادمان
 4. مقايسه اثر اروزيو دو نوع نوشابه ايراني با دو نوع مشابه خارجي بر ميناي دندان به روش آناليز يون كلسيم
  مسعود فلاحي نژاد قاجاري، سپيده نبوي رضوي
 5. بررسي ايمونوهيستوشيميايي نشانگرهاي p1 و cyclin D1 در آملوبلاستوماي فكين
  مريم خليلي، محمد اسلامي، پوپك معصومي
 6. مقايسه مقدار دبري خارج شده از فورامن آپيكال در حين آماده‌سازي كانال با استفاده از روش دستي و سه نوع سيستم چرخشي
  محمد حسن ضرابي، مريم بيدار، حميد جعفرزاده
 7. بررسي تراكم بخار جيوه موجود در فضاي كار دندانپزشكان شهر تهران
  معصومه حسني طباطبائي، فريده گلبابائي، بتول شريعتي
 8. مقايسه سلامت لثه در مادران دچار زايمان زودرس و مادران با زايمان به موقع در بيمارستان مهديه تهران در سال‌هاي 80 -1381
  شهرزاد زاده‌ مدرس، بابك عموئيان، سعيد بيات موحد، منصوره محمدي، ليلا شيخ‌الاسلامي، فرشته شيخ‌الاسلامي
 9. بررسي اثر سميت سلولي عامل باندينگ عاجي AdheSE
  سپيده بانوا، كاوه نجيب فرد، محمد حسين قهرماني، سيد ناصر استاد
 10. بررسي تأثير انجام حركات چي‌كونگ بر ميزان ترشح و pH بزاق و SIgA
  سعيد بيات موحد، يدالله سليماني شايسته، هومن مهريزي، شرمين رضايي، منصوره محمدي، كبري بامداد مهرباني، معصومه كوه‌كن، بنفشه گلستان
 11. مقايسه ميزان موفقيت پالپوتومي با MTA (ساخت ايران) و فرموكرزول در دندان‌هاي مولر شيري كودكان 3-6 ساله مراجعه كننده به بخش كودكان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه تهران در سال تحصيلي 83-1382
  علي كوثري، شبنم آزاده‌دل، نسرين آخوندي
 12. ساخت يك نرم‎افزار رايانه‎اي جهت طراحي پروتزهاي پارسيل متحرك بخش اول: نظر سنجي از اعضاء هيئت علمي در مورد قوانين طراحي پروتزهاي پارسيل متحرك
  فرحناز نجاتي دانش، اميد صوابي، بابك صراف‎پور، داريوش ميرابي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *