مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران « دوره 20، شماره 4

 1. مقايسه ميزان ريزنشت آپيكال كانال‌هاي ريشه پر شده توسط MTA با كانال‌هاي پر شده توسط گوتاپركا به روش تراكم جانبي
  مهدي تبريزي‌زاده، زاهد محمدي، محمد جواد برزگر بفروئي
 2. بررسي اثر ژل كرباميد پراكسايد 16% (Nite White) بر آزادسازي جيوه از آمالگام‌هاي ايراني و خارجي با ذرات كروي و مخلوط به روش جذب اتمي ‌بخار سرد
  شاهين كسرايي، محمد جواد عصاري، حميدرضا عبدالصمدي، خسرو ماني كاشاني، سوما عرب زاده
 3. بررسي ميزان gap و overhang در ناحيه finish line كوپينگ‌هاي تهيه شده با سه روش ريختگي با دو نوع آلياژ در ايمپلنت‌هاي ITI
  حكيمه سيادت، علي ميرفضائليان، مرضيه علي خاصي، محسن محمد عليزاده
 4. مقايسه اثر باندينگ‌هاي لايت‌كيور و دوال‌كيور بر استحكام باند پست‌هاي تقويت شده با فيبر در نواحي مختلف كانال ريشه
  ابراهيم امين صالحي، صفورا امامي اردستاني
 5. بررسي تغييرات مورفولوژيك سمفيز متعاقب درمان با chin cup در بيماران Cl III اسكلتي
  طاهره حسين‌زاده نيك، مريم حبيبي، بنفشه گلستان، حميدرضا باريكاني
 6. بررسي چسبندگي و تغييرات مورفولوژيك سلول‌هاي استئوبلاست انسان در مجاورت MTA تيره، MTA سفيد و سيمان پرتلند
  مريم بيدار، جليل توكل افشاري، فاطمه شهرامي
 7. بررسي سنسيتومتريك فيلم‌هاي راديوگرافي دنداني F, E در دو سيستم ظهور و ثبوت دستي و اتوماتيك
  آرش دباغي، محمد جواد طهماسبي، نغمه كرباسي، حامد تابش
 8. بررسي و مقايسه تغييرات قطعه پروگزيمال (قطعه كنديلي) در جراحي set-back فك پايين در دو تكنيك ساژيتال اسپليت دو طرفه و ورتيكوساژيتال داخل د‌هاني
  حميد محمود ‌‌هاشمي، پريسا شكري
 9. بررسي مقايسه‌اي امكان بازسازي پاپيلاي بين دنداني توسط پيوند بافت همبند با و بدون استفاده از Emdogain
  يدالله سليماني شايسته، افشين خورسند، بهروز حبيبي
 10. بررسي اثر ضد‌عفوني‌كنندگي رقت 2:100 از محلول هيپوكلريت سديم 5% و استفاده از روكش يك بار مصرف بر آلودگي تجهيزات و سطوح كار دندانپزشكي با ويروس هپاتيتB
  سكينه آرامي،معصومه توسطي خيري، معصومه حسني طباطبايي، اسماعيل ياسيني، ايوب پهلوان، مريم قوام، منصوره ميرزايي، حميد كرمانشاه، شوري فروتن، سارا اهرابي، منصوره طباطباييان، ليلا ماهرخ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *