مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي تهران « دوره 2، شماره 10-11-12

 1. سولفاميد ها (سخنراني)
  ابرلين
 2. پني سيلين (سخنراني)
  ابرلين
 3. بررسيهاي نوين در خصوص گروهبندي خون بويژه عامل RH و اهميت آن در درمانگاه (سخنراني)
  ابرلين
 4. آزمايش هانري براي تشخيص مالارياي مزمن
  حسن ميردامادي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *