مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي « دوره 6، شماره 1

 1. شيوع هپاتيت C در زندانيان بند مواد مخدر زندان لاكان شهر رشت
  زهرا محتشم‌ اميري، محمود رضواني، رضا‌ جعفري ‌شكيب، عباس‌ جعفري‌ شكيب
 2. ظرات كاربران در مورد سيستم رايانه‌اي اطلاعات بيمارستاني (Hospital Information System) در بيمارستان‌هاي تهران
  فربد عبادي‌فرد آذر، حسن انصاري، عليرضا ظهور، سيد سينا مرعشي
 3. ارزيابي تأثير طرح تشديد مجازات موتورسواران بر تعداد مصدومين ناشي از سوانح ترافيكي
  مسعود يونسيان، علي مرادي، علي خاجي، عليرضا مصداقي نيا، موسي زرگر
 4. آگاهي، نگرش و عملكرد عابرين پياده در زمينه رعايت مقررات راهنمائي و رانندگي در عبور از محدوده چهارراه‌هاي اصلي شهر تهران
  كورش هلاكوئي نائيني، علي مرادي
 5. ارزيابي مديريت عمليات نجات در حادثه بم
  موسي عنبري، احمدعلي نوربالا، كاظم محمد
 6. تحليل عوامل مؤثر در ابتلا به ويروس نقص ايمني انساني (HIV) در ايران با استفاده از مرور سيستماتيك، متاآناليز و Generalized Impact Fraction
  سحرناز نجات، علي فيض‌زاده، شبنم اصغري، عباسعلي كشتكار، رامين حشمت، سيدرضا مجدزاده
 7. طب مكـمل و نظـام سلامت
  فرزانه مفتون، ژيلا صديقي، سيد علي آذين، علي منتظري
 8. شيوع بارداري‌ ناخواسته در مادران و عوامل تعيين كننده آن در شهرستان شاهرود
  محبوبه پورحيدري، آذر سوزني، نازنين شماعيان رضوي
 9. رضايتمندي بيماران از نحوه ارائه خدمات سرپايي در درمانگاه‌هاي غدد درون ريز و متابوليسم مركز آموزشي ـ درماني فيروزگر
  محمّد ابراهيم خمسه، رخساره سادات عقيلي، حميد رضا برادران مقدم، اكرم عربي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *