مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران « دوره 14، شماره 1

 1. مقايسه اثر سه روش آموزش پيشگيري از آلودگي به ويروس ايدز توسط همسالان پزشك و توزيع پمفلت بر آگاهي دانش‌آموزان دختر دبيرستاني
  علي عزيزي، فرهاد اميريان، مرضيه اميريان
 2. تأثير ساكشن به دو روش سيستم باز و بسته بر علايم حياتي بيماران بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه
  ميترا ذوالفقاري، عليرضا نيكبخت نصرآبادي، علي كريمي رزوه، حميد حقاني
 3. تأثير مشاوره بر رضايت جنسي زنان نابارور
  مينو پاك‌گوهر، مريم ويژه، غلامرضا بابايي، فاطمه رمضان‌زاده، نسرين عابدي‌نيا
 4. مقايسه درك والدين و پرستاران از نيازهاي والدين كودكان بستري
  رقيه كريمي، زهرا دانشور عامري، اكرم السادات سادات حسيني، عباس مهران، مريم شيري
 5. مقايسه تأثير دو روش آموزشي (سخنراني – بسته آموزشي) بر آگاهي دختران در مورد بهداشت بلوغ
  زهره خاكبازان، فرشته جمشيدي، عباس مهران، مريم دامغانيان
 6. بررسي مقايسه‌اي رفتارهاي بهداشتي دختران نوجوان تحت سرپرستي مراكز شبانه‌روزي بهزيستي با دختران تحت سرپرستي خانواده
  نازي نجات، زهرا كاشاني‌نيا، ربابه معماريان
 7. وضعيت تغذيه كمكي در كودكان زير يك سال مراجعه‌كننده به درمانگاه‌هاي ايلام
  فرحناز جوكار، زهرا طاهري ازبرمي، محمدرضا يگانه
 8. نگرش مراقبان بهداشتي درماني نسبت به مشاركت والدين در مراقبت از كودكان بستري
  فاطمه ولي‌زاده، سيده فاطمه قاسمي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *