مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله مديريت اطلاعات سلامت « دوره 5، شماره 1

 1. به‌كارگيري سيستم اطلاعات در بيمارستان‌هاي شهر اصفهان و ارايه‌ي يك مدل پيشنهادي
  مرضيه مختاري پور، سيد علي سيادت
 2. تعيين هزينه‌ي سودمندي بانك‌هاي اطلاعاتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 2007
  سعيد كريمي، مريم يعقوبي، عليرضا رحيمي، محمد جواد آل‌مختار
 3. ديدگاه مديران و توسعه‌ي فن‌آوري اطلاعات در واحدهاي اداري دانشگاه علوم پزشكي شيراز
  علي كشتكاران، فروزنده احمدزاده، مهدي كلانتري
 4. رابطه‌ي استفاده‌ از مجلات الكترونيكي آبونمان شده‌ي دانشگاه علوم پزشكي تبريز با تعداد واحدهاي درسي و مرتبه‌ي علمي اعضاي هيأت علمي آن دانشگاه
  ابراهيم سلماني ندوشن، داوود حسيني نسب، فرهاد شكرانه ننه كران
 5. بررسي گلوگاه‌ها در فرآيند ترخيص بيمارستان شهيد بهشتي اصفهان
  سيما عجمي، سعيده كتابي
 6. استناد به مجلات الكترونيك رايگان پزشكي پايگاه اطلاعاتي DOAJ در مقالات مجلات معتبر دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ايران
  عليرضا رحيمي، رقيه عسگري، سميه تقي‌يار، اعظم اكبري
 7. بررسي رابطه‌ي استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت و ساختار سازماني در ادارات دولتي شهر كرمان
  محمود نكويي مقدم، علي حسن زاده، وحيد يزدي فيض آبادي
 8. ارائه‌ي مقياس سنجش نگرش نسبت به اينترنت
  سيد عباس حقايق، محمدباقر كجباف، احمد شعباني، محمد نيكبخت، حجت‌‌‌‌‌‌ا… فراهاني
 9. اطلاعات منابع بيمارستاني در مديريت بلايا در بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي ايران
  محمدرضا ملكي، معصومه خوشكام، پريسا شجاعي
 10. مديران اطلاعات: نيروهاي توانمند براي آينده‌ي سازمان‌هاي مراقبت بهداشتي
  عباس شيخ طاهري، حميد مقدسي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *