مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » علوم دارويي (دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تبريز) « دوره ، شماره 4

 1. مقايسه تاثير زنجبيل و متو كلوپراميد در درمان تهوع و استفراغ ناشي از بارداري
  شهلا همت زاده، صديقه صادقي خامنه، منيژه سياح ملي، ذكريا پزشكي، سولماز اثني عشري، عباس دل آذر
 2. تهيه يك سيستم دارو رساني آهسته رهش شناور خوراكي از ديلتيازم و مطالعه آزادسازي دارو از آن
  ناصر توكلي، ژاله ورشوساز، فريد دركوش، عليرضا رضازاده
 3. بررسي اثرات ضد ميكروبي اسانس و عصاره هاي مختلف گياه Smyrnium cordifolium Boiss بر روي برخي از باكتري هاي بيماري زا
  حمزه اميري
 4. بررسي رهش استازولاميد از ماتريكسهاي حاوي صمغ هاي كتيرا و آكاسيا
  محمد برزگر جلالي، محمدرضا سياهي شادباد، شيرزاد آزرمي، عظيم برزگر جلالي، قباد محمدي، خسرو اديب كيا
 5. بررسي تاثير عصار ههاي هيدروالكلي خارمريم و شاتره در پيشگيري از آترواسكلروز
  حسين مدني، مليحه طالب الحسيني، صديقه عسگري، پروين محزوني، الهام رازبان
 6. بررسي اثرات ضد دردي تجويز طولاني مدت بوسپيرون و تأثير آن بر روي بروز تحمل به اثرات ضد دردي مرفين در موش سوري نر
  محمد چرخ پور، عليرضا محجل نائبي، افشين شيوا
 7. بررسي تغييرات هيستو مورفولوژيك حاصل از نيتريك اكسايد (NO) در تخمدان رت
  حسين حمزه اي، عادل قادري، محمد علي اقبال

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *