مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پژوهش پرستاري ايران « دوره 4، شماره 14

 1. تأثير روش مراقبت كانگرويي بلافاصله پس از تولد بر رفتارهاي دلبستگي مادر يك و 3 ماه پس از تولد
  كتايون وكيليان
 2. شاخص‌هاي تشخيصي ديابت و خودكارآمدي در بيماران ديابتي مراجعه‌كننده به درمانگاه نادر كاظمي شيراز سال 1386
  راحله ثابت سروستاني، زهرا هاديان شيرازي
 3. مقايسه تأثير آب و بتادين بر ميزان باكتريوري در شستشوي پرينه هنگام سوندگذاري
  خديجه نصيرياني، زهره كلاني، فرحناز فرنيا، منيره متوسليان، محمود محمدزاده، فاطمه بهناز، فاطمه نصيرياني
 4. اختلالات رفتاري و برخي عوامل مرتبط با آن در كودكان سن مدرسه شهر گرگان
  حميرا خدام، معصومه مدانلو، طيبه ضيايي، عباسعلي كشتكار
 5. نظر پرستاران، والدين و كودكان 12- 5 سال بستري در بخش كودكان در مورد رنگ لباس پرستاران
  زهرا گودرزي، زهرا دانشور عامري، احمدرضا شمشيري، ميترا طلايي‌فر، مريم رحمتي، تهمينه ناجي، ماهرخ اميري، ام ابنين بختي
 6. بررسي تأثير تشكيل كميته پرستاري درد بر توانمندي پرستاران در فرايند سنجش درد
  پوران ورواني فراهاني، فاطمه الحاني، عيسي محمدي
 7. تأثير مراقبت در منزل در پيشگيري از بستري مجدد مددجويان اسكيزوفرنيك حاد
  مسعود فلاحي خشكناب، حميدرضا خانكه، فرحناز محمدي، محمدعلي حسيني، ابوالفضل رهگوي، ناهيد غضنفري
 8. شاخص‌هاي فيزيولوژيكي نوزاد نارس در دو روش كانگرويي و مرسوم
  آلهه سيد رسولي، مهناز جبرائيلي، سوسن وليزاده، محمد حيدرزاده، مرتضي قوجازاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *