مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 5، شماره 1

 1. بررسي مشكلات رواني زنان يائسه و ارتباط آن با مشخصات فردي و اجتماعي و علائم يائسگي در مراجعين به بيمارستانهاي آموزشي تبريز در سال 1384
  مرضيه تارويردي، عزيزه شعباني
 2. بررسي علل مراجعات مجدد بيماران جراحي شده در بيمارستان امام خميني اروميه در سال 1383
  معصومه خوش كلام، زهرا زارع فضل الهي
 3. كاربرد كلينييكي آزمون بندر گشتالت در غربالگري ضايعات مغزي و مقايسه آن با تصويرنگاري به روش تشديد مغناطيسي MRI
  سيامك شيخي
 4. ارزيابي وضع تغذيه دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي اراك
  افسون طلائي، فردين فرجي، حميدرضا مهاجراني ، ابوالفضل سعيدي فر
 5. بررسي تاثير ارتباط والد-فرزندي بر سلامت روان در دختران سال اول دبيرستان هاي تبريز
  علي فخاري، محمود فرورشي، سيد محمدعلي قريشي زاده
 6. بررسي بروز HPV در ضايعات پيش سرطاني و SCC دهان
  امير علا آغبالي، فرخاد محمودي فر
 7. مروري بر برخي كاربرد هاي فناوري نانو در علوم پزشكي
  رحيم عالي، حسن نانبخش، نادر آقا خاني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *