مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله اپيدميولوژي ايران « دوره 5، شماره 1

 1. توزيع مكاني كم‌كاري مادرزادي تيروييد در ايران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
  مهدي اصولي، علي اكبر حقدوست، شهين ياراحمدي، محمد حسين فروزانفر، محبوبه ديني، كوروش هلاكويي نائيني
 2. بررسي رابطه بين رشد اقتصادي، نابرابري درآمدي و سلامت در ايران:1385-1357
  محمد باباخاني
 3. بررسي كيفيت گزارش نتايج مطالعات كوهورت قبل از صدور بيانيه STROBE
  جلال پورالعجل، پروين تاجيك، بهاره يزدي زاده، مجتبي صحت، عليرضا صالحي، محسن رضايي، كورش هلاكويي نائيني
 4. برآورد پوشش ايمن‌سازي كودكان و مادران و بررسي علل قطع يا تأخير واكسيناسيون كودكان و مادران در استان خراسان جنوبي در سال 1384
  عباسعلي رمضاني، محمدرضا ميري، حسين حنفي، حسن زنگويي
 5. ديدگاه‌هاي مردم جنوب شهر تهران در مورد خود مراقبتي: مطالعه مقطعي مبتني برجمعيت
  حسن افتخار، كاظم محمد، صديقه السادات طوافيان، كمال مير كريمي، افسانه رمضان زاده
 6. بررسي ميزان شيوع آلودگي به ويروس هپاتيتC در مبتلايان به تالاسمي و بيماران دياليزي در استان كرمان به‌روش RT-PCR
  غلامحسين حسن شاهي، محمد كاظمي عرب آبادي، ابراهيم رضا زاده زرندي، محمد مرادي، رضا وزيري نژاد، حسن يوسفي دره در، سيد ابراهيم پورحسيني، سيد محمد علي سجادي، مجيد آراسته
 7. بررسي روند تغييرات در الگوي استفاده از روش‌هاي پيشگيري از بارداري و تأثير اجراي طرح پزشك خانواده بر آن در جمعيت روستايي شهرستان ساري از سال 1382 تا 1386
  عباس عليپور، نرگس حبيبيان، سيدحميد رضا طباطبايي
 8. آيا مي‌خواهيد مفهوم حجم نمونه و توان آزمون‌هاي آماري را عميق‌تر درك نماييد؟
  علي اكبر حقدوست

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *