مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم پزشكي مدرس « دوره 10، شماره 1

 1. تشخيص گونه‌هاي پلاسموديوم انساني با روش PCR-RFLP
  علي ابراهيمي، عبدالحسين دليمي‌اصل، بهرام كاظمي
 2. طراحي و استفاده از روش Visual DNA Chip براي تشخيص عفونت ويروس نقص ايمني اكتسابي (HIV-1)
  جواد دوزنده، مهرداد روانشاد، منوچهر رسولي، فرزانه صباحي، عبدالوهاب البرزي
 3. بيش بيان و تخليص نانوبادي‌هاي نوتركيب و تهيه آنتي‌بادي ثانويه كونژوگه عليه آنها
  فاطمه رهبري زاده، وحيد خدامي ويشته، داوود احمدوند
 4. طراحي و ساخت انواع نشانگرهاي DNA با استفاده از DNAهاي پلاسميدي و فاژ لامبدا
  مهري خاتمي، مجيد صادقي‌زاده، حوريه صادري، سارا غروي، محمدمهدي حيدري، بيژن رنجبر
 5. بررسي IgE در سرم كودكان نفروزي حساس به درمان استروئيدي
  مريم كشاورز، فريده خسروي، بهروز نيك بين، ملكتاج هنرمند، عبدالفتاح صراف نژاد
 6. مهار گونه‌هاي مقاوم هليكوباكتر پيلوري جدا شده از بيماران مبتلا به ورم معده با لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس
  فخري حقي تومتري، اشرف محبتي مبارز، محسن اميني، سيدرضا حسيني دوست
 7. تشخيص سريع و اختصاصي سالمونلا تيفي ‌موريوم با استفاده از روش واكنش زنجيره‌اي پليمراز-الايزا (PCR-ELISA)
  حسن اردستاني، سيدلطيف موسوي گرگري، شهرام نظريان، جعفر اماني
 8. ارزيابي بيان Bmi-1، به عنوان يك نشانگر مولكولي جديد در تشخيص و گروه‌بندي تومورهاي مثانه
  افسانه ملك‌‌زاده شفارودي، سيدجواد مولي، امير محسن ضيايي، ياسر اطلسي، مهشيد ملكوتيان، احمدرضا بهرامي
 9. بررسي جهش هاي احتمالي ژن APC در بيماران مبتلا به پوليپوز آدنوماتوز خانوادگي با استفاده از روش Conformation Sensitive Gel Electrophoresis
  نسيم وصلي، مهرداد نوروزي نيا، ابوطالب صارمي، مهرداد عزمي، فروزنده محجوبي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *