مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پژوهشي خون « دوره 6، شماره 4

 1. بروز بيماري بتا تالاسمي ماژور و علل آن پس از شروع برنامه كنترل و پيشگيري تالاسمي ماژور در شهرستان‌هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  مهرداد زينليان، اشرف سموات، رضا فدايي نوبري، سيدعلي آذين
 2. شيوع ژنوتيپ ويروس هپاتيت B با روش تعيين توالي در اهداكنندگان خون كرمان، اصفهان و يزد
  زهره شريفي، احمد قره‌باغيان، مژگان نوروزي
 3. آلودگي باكتريايي واحدهاي خون بند ناف ذخيره شده در بانك خون بند ناف رويان از سال 1383 تا 1386
  محمد حسين احمدي، خديجه اعتدالي، مرضيه ابراهيمي، سلاله صميمي، منيره محمد، امين خوش اخلاق، طاهره زنديه، مرتضي ضرابي
 4. پلي‌مورفيسم‌هاي آنزيم متيلن تتراهيدروفولات ردوكتاز و لوسمي حاد لنفوبلاستيك كودكان
  فرزانه آتش‌رزم، فرهاد ذاكر، مهناز آقايي‌پور، وحيد پاژخ
 5. بررسي فراواني، علايم باليني و آزمايشگاهي بيماري هموگلوبينوري حمله‌اي شبانه در بيماران مراجعه كننده به دانشگاه علوم پزشكي شيراز
  حبيب نوراني خجسته، ماني رمزي، نادر كهن
 6. تاثير ژل پلاكتي در درمان زخم پاي ديابتي
  سعيد كارگر ، هايده جوادزده شهشهاني، نعيمه طبخي
 7. بررسي اختلالات شخصيت در بيماران مبتلا به ايدز با الگوي رفتارهاي پرخطر
  غلامرضا تبريزي، مرضيه وطن‌خواه، مهندس سحر تبريزي
 8. مقايسه عواقب حقوقي، اجتماعي و اقتصادي ناشي از بيماري‌هاي منتقل شونده از راه خون در ايران و جهان
  پيمان عشقي، عبدالمجيد چراغعلي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *