مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان « دوره 17، شماره 3

 1. مطالعه بازآرايي‌هاي كروموزومي و بررسي بيو‌انفورماتيكي ژن‌هاي دخيل در بروز سرطان القايي پستان به‌وسيله DMBA در رت و شناسايي مناطق سينتنيك آنها در كروموزوم‌هاي‌ انسان
  احمد همتا، سيد محمد‌علي شريعت‌زاده، ملك سليماني، فاطمه سيفي
 2. ظهورمقاومت به ايميپنم و وجود آنزيم‌هاي متالوبتالاكتاماز در باسيل‌هاي گرم منفي مقاوم به چند دارو، جداشده از نمونه‌هاي كلينيكي شهر كرمان در سال 1387 – 1386
  داود كلانتر، شهلا منصوري، م‍‍‍ژده رضوي
 3. ارزيابي سميت عصاره متانلي Artemisia annua بر رده‌هاي سلولي سرطاني در شرايط برون‌تني
  احمد امامي، شهرزاد زماني تقي‌زاده رابع، علي آهي، محمود محمودي
 4. كاهش شيوع گواتر و كفايت يدرساني در دانش‌آموزان 11-9 ساله شهركرمان در سال 1385
  مژگان سنجري‌، احمد غلامحسينيان، نوذر نخعي، مصطفي شكوهي، معينه معيني
 5. مقايسه مدول الاستيك محوري و ديواره خلفي چشم سالم و چشم مبتلا به بيماري دژنراسيون وابسته به سن ماكولا با استفاده از تصاوير فراصوتي
  شهريار شهبازي، منيژه مختاري ديزجي، محمدرضا زرين، محمدرضا منصوري
 6. تأثير Kinesio taping ناحيه ساعد بر قدرت گرفتن دست در افراد سالم
  حسين كوه‌زاد محمدي، محمد پوراعتضاد، اسماعيل شكري، مژده تفضلي، محبوبه دستجردي، حسين نگهبان‌سيوكي
 7. توانايي تشخيص مواجهه با ريزموج تابشي تلفن‌هاي همراه GSM توسط كاربران و تأثير اين امواج بر علائم حياتي آنان
  سيد‌محمد‌جواد مرتضوي، محمد عاطفي، شيرين باقري، نجمه بهاالديني، افسانه بشارتي، جمشيد اسلامي
 8. فراواني سندروم فرسودگي شغلي در پزشكان عمومي شهركرمان در سال1387
  مرتضي طائي، حسين صافي‌زاده، كوروس ديوسالار
 9. معرفي يك مورد آنژيوميكسوم تهاجمي ولو
  طاهره اشرف‌گنجوئي، سهيل حسن‌زاده، شهريار دبيري