مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » سالمند- مجله سالمندي ايران « دوره 2، شماره 3

 1. بيماري آلزهايمر: ديروز، امروز، فردا
  فربد فدائي، زهرا نيكنام
 2. مشكلات اجتماعي خانواده هاي مراقبت كننده از سالمند ناتوان در شهر كرج
  مهرزاد بابائي
 3. كيفيت زندگي در سالمندان عضو كانون هاي فرهنگسراي سالمندان شهر تهران
  مهناز آهنگري، محمد كمالي، منوچهر ارجمند حسابي
 4. نيازهاي اوقات فراغت سالمندان شهرستان قزوين
  علي زارعي، شهين قرباني
 5. تاثير ورزش بر كيفيت زندگي زنان سالمند عضو كانون روزانه جهانديدگان شهر شيراز (سال 1386)
  محمد رفيع بذرافشان، محمد علي حسيني، مهدي رهگذر، سيد باقر سادات مداح
 6. تاثير سمعك بر افسردگي در سالمندان دچار افت شنوايي در مراكز سالمندان شهر تهران
  رضا حسين آبادي، خسرو گورابي، حسين شاره
 7. مقايسه وضعيت سلامت تغذيه اي مردان سالمند فعال و غير فعال شهر شيراز
  عبدالصالح زر، مريم نورشاهي
 8. مشكلات دارو درماني در سالمندان
  مليحه صبور