مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان « دوره 13، شماره 4

 1. بررسي تأثير تجويز پيش از عمل آمينوفيلين وريدي جهت محافظت از ميوكارد در عمل CABG
  اميد آثار، جمشيد باقري، افلاطون مهرآيين، محمد جبلي، محمدحسين ماندگار
 2. بررسي عوارض جانبي تجويز متوتروكسات بر پارامترهاي هيستومورفومتريك بيضه در موش صحرايي بالغ
  ميرهادي خياط نوري، سيداسماعيل صفوي، حامد صراطي نوري، آرش خاكي
 3. بررسي اختلالات اندوكرين در بيماران تالاسمي اينترمديا
  سيد مهرداد صولتي، معصومه فروز اسدي، محسن دهقاني زاهداني، محمدرضا اوزي، منوچهر كمالي
 4. بررسي اثرات انسولين و ال – اسيداسكوربيك بر ميزان بروز آپوپتوز نوروني در نواحي جيروس دندانه‌دار CA3 هيپوكامپ رتهاي ديابتيك نوع 1
  شهريار احمدپور، حسين حقير، يوسف صادقي، مهرنوش شيباني‌فر
 5. اختلالات روانپزشكي و سطح عملكرد در فرزندان مبتلايان به بيماري دوقطبي
  فيروزه درخشان‌پور، فريبا عرب‌گل، ليلي پناغي، هما مذهب‌دار
 6. تأثير تمرينات ورزشي با شدت‌هاي كم و زياد بر تغييرات فعاليت انفجار تنفسي و تعداد نوتروفيل‌ها
  فريبرز هوانلو، فروزان كريمي، عبدالصالح زر
 7. بررسي همبستگي سوءرفتار همسر با پيامد حاملگي در زنان باردار
  ماهرخ دولتيان، مريم قراچه، محبوبه احمدي، جمال شمس، حميد علوي‌مجد
 8. بررسي ارتباط استفراغ حاملگي با شاخص توده بدني و كيفيت زندگي
  فرناز شيشه‌گر، اكرم پيمان
 9. بررسي تأثير آموزش‌هاي دوران بارداري بر افسردگي پس از زايمان در مراجعه‌كنندگان به مراكز بهداشتي درماني شهرستان دزفول – 1387
  نصرت بهرامي، مرضيه عربان، سميه بهرامي
 10. مطالعه تطبيقي ساختار و فعاليتهاي كميته مديكال ركورد در بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران
  حميد مقدسي، اعظم‌سادات حسيني، فاطمه روزبهاني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *