مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله راهبردهاي آموزش « دوره 3، شماره 2

 1. به‌كارگيرى آموزش ضمن خدمت الكترونيكي؛ نظر مديران و كاركنان دانشگاه علوم پزشكى تهران
  سيده شهره علوي، جليل مكارم، عليرضا نمازي
 2. موانع انجام تحقيقات از ديدگاه اساتيد وكاركنان دانشگاه علوم پزشكى شهركرد
  منيژه سرشتي، افسانه كاظميان، فاطمه دريس
 3. مقايسه پاسخ هاى دانشجويان پزشكى و اساتيد به محتويات مهارت نامه بخش بيمارى هاى داخلى دانشگاه شاهد
  شمسا شريعت پناهي
 4. آموزش وظيفه‌مدار: روشي براى ارتقاي مهارت هاى قابل‌انتقال در برنامه درسي
  قدرت موحدي راد، مرتضي خاقاني‌زاده
 5. سبك هاى يادگيرى و كاربرد آنها در پرستاري
  مهرنوش پازارگادي، سيمين طهماسبي
 6. آموزش مبتنى بر شايستگي
  سمانه شصتي
 7. آموزش اخلاق پزشكى در پژوهش
  رضا محتشمي، زينب صادقي، امير ميري، حسن هنرور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *