مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » Iranian Journal of Child Neurology « دوره 4، شماره 3

 1. INTRACTABLE EPILEPSY IN CHILDREN
  Mohammad GHOFRANI, Javad AKHONDIAN
 2. A MODIFIED ATKINS DIET FOR INTRACTABLE CHILDHOOD EPILEPSY
  Mohammad BARZEGAR, Poupak IRANDOUST, Mehrangiz EBRAHIMI MAMEGHANI
 3. ASSESSMENT OF COGNITIVE AND MOTOR DEVELOPMENT IN 150 CHILDREN WITH REFRACTORY EPILEPSY
  Farhad MAHVELATI-SHAMSABADI, Mohammad GHOFRANI, Mohammad Mehdi NASEHI, Eznallah AZARGHASHB
 4. RISK FACTORS AND PROGNOSIS OF EPILEPSY IN CHILDREN WITH HEMIPARETIC CEREBRAL PALSY
  Parvaneh KARIMZADEH, Mehran AGHA MOHAMMAD POUR, Susan AMIRSALARI, Seyyed Hassan TONEKABONI
 5. THE EFFECT OF ANTICONVULSANT DRUGS (PHENOBARBITAL AND VALPROIC ACID) ON THE SERUM LEVEL OF CHOLESTEROL, TRIGLYCERIDE, LIPOPROTEIN AND LIVER ENZYMES IN CONVULSIVE CHILDREN
  Mohammad Reza SALEHIOMRAN, Seyyed Esmaeil HOSSEINI KORDKHEILY
 6. COMPARISON THE EFFECT OF SIMULTANEOUS SENSORY STIMULATION AND CURRENT OCCUPATIONAL THERAPY APPROACHES ON MOTOR DEVELOPMENT OF THE INFANTS WITH DOWN SYNDROME
  Hossein KARIMI, Sepideh NAZI, Firoozeh SAJEDI, Nazila AKBAR FAHIMI, Masoud KARIMLOO
 7. THE EFFICACY AND SAFETY OF ZONISAMIDE AS AN ADD-ON DRUG IN THE TREATMENT OF LENNOX–GASTAUT SYNDROME
  Razieh FALLAH, Sodabeh DIVESALAR, Ali BABAEI
 8. ASSOCIATION OF EEG ABNORMALITY AND DEVELOPMENTAL DELAY IN PHENYLKETONURIA (PKU): AN ANALYTIC HISTORICAL CASECONTROL STUDY
  Mohammad Reza AALAEI, Parvaneh KARIMZADEH, Feisal RAHIMPOUR
 9. CNS INVOLVEMENT BY NOVEL INFLUENZA VIRUS TYPE A (H1N1), THE FIRST REPORT FROM IRAN
  Ahad GHAZAVI, Parvaneh KARIMZADEH, Seyyed Hassan TONEKABONI, Mohammad GHOFRANI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *