مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق) « دوره 17، شماره 78,79

 1. بررسي ارتباط سطح سرمي ماركرهاي ساخت و تخريب استخواني با فعاليت التهابي بيماري در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به بيمارستان لقمان حكيم طي سال 88 – 1387
  آرمان احمدزاده، محمد مسلمي زاده، محمد مهدي امام، عليرضا رجايي، محمد شفيعي زاده، اذن‌الله آذرگشب،كتايون انتشاري
 2. مقايسه پيامد حاملگي در زنان نولي‌پار مبتلا به ميكروآلبومينوري در اواخر تريمستر دوم با زنان بدون ميكروآلبومينوري
  شهره بهاء صدري، مريم كاشانيان، زهرا خسروي
 3. اثر استرس رواني- اجتماعي بر غلظت تستوسترون و درك درد در موش هاي نر
  سميرا دخش، پروين زارعيان
 4. فراواني سروتايپ‌هاي كپسولي استرپتوكوكوس گروه B جدا شده از نمونه هاي باليني بر اساس ژنوتايپينگ
  سارا رهنما، هما فروهش تهراني، نور امير مظفري، كيهان آزادمنش، شيرين بيگلري
 5. بررسي تاثير “حركت درماني بر اساس ايجاد محدوديت” بر سرعت و كينتيك راه رفتن در بيماران همي پارزي
  مانيا شيخ، فريد بحرپيما، اسماعيل ابراهيمي تكامجاني، بيژن فروغ
 6. بررسي استيگما به بيماران اعصاب و روان در شهر تهران در سال 1388
  مرضيه نجومي، سيد كاظم ملكوتي، هليا قانعان، محمد تقي جغتايي، لارش جاكوبسن
 7. بروز نادر خانوادگي وردينگ هافمن
  نسرين خالصي، كامبيز كشاورز، آتوسا رضاخاني
 8. گزارش يك مورد بيمار81 ساله با دو تومور همزمان (SCC مري و تيموما)
  حميدرضا كدخدايي، عليرضا صادقي پور، عليرضا نگهي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *