مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » يافته، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان « دوره 13، شماره 2

 1. بهبود بقا بيماران مبتلا به لوسمي لنفوبلاستيك حاد فاقد HLA-A3/11 براي KIR3DL2 دهنده پس از پيوند سلول هاي بنيادي خونساز از خواهر يا برادر با HLA مشابه بدون تخليه سلول T
  فرهاد شاهسوار، كبري انتظامي، كامران علي مقدم
 2. بررسي سبك زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس مراجعه كننده به انجمن ام.اس شهر تهران سال1387
  فيروزه پيامني، علي اكبر نظري، هايده نكته دان، عباس مهران، محمدعلي صحراييان
 3. مطالعه ايزوترم و كينتيك جذب كروم شش ظرفيتي بر روي دانه هاي آلژينات كلسيم در محلولهاي آبي
  قدرت اله شمس خرم آبادي، رضا درويشي چشمه سلطاني، عباس رضايي، احمد جنيدي جعفري
 4. بررسي و مقايسه دمپايي s‏plint طراحي شده با اسپلينت موجود در بازار در درمان بيماري شصت كج (Hallux Valgus)
  بابك ميرزاشاهي، مهديه احمدي فر، مهدي بيرجندي، يداله پورنيا
 5. اثرات آنتي اكسيداني عصاره آبي ميوه عناب بر استرس اكسيداتيو ناشي از اتانول در كبد و كليه موش‌هاي صحرايي نر
  مجيد طاعتي، مسعود عليرضايي، محمدهادي مشكوت السادات، بهرام رسوليان، اميد دزفوليان، شيما نعمتي
 6. بررسي فراواني انواع توده هاي ديواره قفسه صدري جراحي شده و سرانجام درمان آنها در بيمارستان الزهرا(س) اصفهان در سال‌هاي 1386-1378
  سيدعباس طباطبايي، سيدمظفر هاشمي، مجتبي احمدي نژاد، آرام طولابي، سعدي افشارپور
 7. تاثير عصاره هيدرو- الكلي دانه خرنوب(.Ceratonia siliqua L) بر فاكتورهاي عملكردي كليوي و الكتروليت‌هاي سرم در موش صحرايي نر ديابتي
  مختار مختاري، بهزاد محمدي، اسفنديار شريفي، مريم شاه اميرطباطبائي
 8. ارزيابي حساسيت سه پرايمر مختلف با استفاده از روش RFLP -PCR براي تمايز مولكولي مايكوباكتريوم‌هاي آتيپيك
  فضه حيدري، پريسا فرنيا، جميله نوروزي، احمد مجد
 9. تشخيص و درمان آنتي اسپرم آنتي‌بادي
  عبدالرضا خيرالهي، فرهاد شاهسوار، توماج سابوته
 10. تظاهرات سندرم آلگرو (Allgrove Syndrome) بدنبال اسهال و استفراغ
  نادره طايي، فرزانه عباسي، فريبا طرهاني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *