مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پژوهشي توانبخشي « دوره 12، شماره 2

 1. تفاوتهاي معناشناختي مهارت تعريف واژه در كودكان فارسي زبان داراي اختلال ويژه زبان و طبيعي
  مهري محمدي، رضا نيلي پور، طاهره سيما شيرازي، مهدي رهگذر
 2. بررسي وضعيت بهداشت دندان در بيماران اسكيزوفرنيك بستري در مراكز مراقبت از بيماران رواني مزمن استان چهارمحال و بختياري در سال 1387
  مسعود نيك فرجام، نسرين فروزنده، ندا پروين
 3. ارزيابي ميزان فشار كف ‌پايي در بيماران ديابتي نوع2 داراي نوروپاتي خفيف
  هومن بهراميان، كاميار قصيري
 4. بررسي تأثير روش درماني تعديل‌شده معكوس‌سازي عادات در درمان لكنت زبان در خانه، مدرسه و كلينيك
  بهشيد گروسي، احمد امير كافي، اشرف سادات حسيني
 5. تأثير تحريك حسي با استفاده از جليقه وزين بر مهارت‌هاي حركتي و توجه در كودكان مبتلا به اختلالات يادگيري
  ثريا قرباغي، زهرا محمد جاني، حسين سورتجي، اكبر بيگلريان
 6. بررسي مقايسه‌اي نقش ابعاد جهت‌گيري مذهبي و ابعاد شخصيت در پيش‌بيني سبك‌هاي مقابله مادران كودكان با و بدون ناتواني ذهني
  محمود خباز، ياسر رضاپور ميرصالح ، پريسا ابوترابي كاشاني، كيانوش عبدي، محمد هادي صافي
 7. تأثير توانبخشي قلبي بر اضطراب و افسردگي بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز
  فرخنده شريف، عليرضا شول، منصور جنتي، نجف زارع، جواد كجوري
 8. مقايسه استقامت عضلات كمربند شانه‌اي در بيماران مبتلا به سندرُم گيرافتادگي و افراد سالم
  افسون نودهي مقدم، زهرا روحبخش، اسماعيل ابراهيمي، مهيار صلواتي، داوود جعفري، زهرا محمدي
 9. آيا تزريق سلول‌هاي بنيادي در درمان كودكان فلج مغزي مؤثر است؟
  مسعود غريب، محمد موسوي خطاط

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *