مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي اصفهان « دوره 29، شماره 154

 1. ارزيابي و مقايسه‌ي آثار و هزينه‌هاي آزمون‌هاي غير تهاجمي تشخيص ميكروب هليكوباكتر پيلوري
  شادي كاظمي، حامد دقاق‌زاده، يلدا كاظمي، محمدرضا حبيب‌زاده، فيروزه معين‌زاده، مجيد داوري، حميد توكليف، محمد حسن امامي
 2. بررسي ميزان گسترش ماده‌ي بي‌حسي دهنده‌ي موضعي بوپيواكايين در فضاي اپيدورال با استفاده از روش MRI
  حميد سريزدي، غلامرضا خليلي، مسعود شهبازي، سعيد عباسي، غلامرضا مهاجري، علي حكمت‌نيا
 3. تعداد و حجم پلاك‌هاي دميلينه ممكن است پاسخ به درمان بيماران اسكلروز مولتيپل را پيش‌گويي نمايد
  علي حكمت نيا، مسعود اعتمادي فر، امير حسين قضاوي، فرزانه حكمت نيا، امير رضا رادمرد، سيد محمد امير شاه كرمي
 4. بررسي الگوي خواب دانش‌آموزان 6 تا 9 ساله‌ي شهر تهران
  امير صابر قراملكي، سيد مصطفي حسيني، ايوب زماني، فرهاد واعظ ‌زاده، كوروش جعفريان
 5. جداسازي و تكثير سلول‌هاي بنيادي بافت سرطاني كولون در محيط in vitro
  حميدرضا ميرزايي, مرجان قراگوزلو, عباس رضايي، حميد كلانتري، محمد حسين صانعي، سيد محسن حسيني، غلامرضا مهاجري، عباس طباطبايي، مظفر ‌هاشمي