مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پژوهش در علوم توانبخشي « دوره 7، شماره 4

 1. بررسي ارتباط بين قدرت Pinch و Grip با سرعت هدايت عصبي مدين
  حميد آزاده، نويد طاهري، مريم حسن زهرايي، الهام سهيلي‌پور
 2. بررسي بسامد پايه در تمايزگذاري صوت طبيعي و مبتلا به ندول
  مهشيد آقاجان‌زاده، مريم نيكروش
 3. تأثير برنامه پيش‌گيري كننده آسيب هارموني بر قدرت ايزومتريك عضلات مفصل زانو در فوتباليست‌هاي مرد حرفه‌اي جوان
  مصطفي شجاعي‌، عبدالحميد دانشجو، نادر رهنما
 4. بررسي رابطه وضعيت شنوايي با درك واژه‌هاي مترادف در دانش‌آموزان پايه پنجم ابتدايي
  آتوسا ربيعي، بيژن شفيعي، محبوبه مدرسي
 5. بررسي مقايسه‌اي شيوع عوامل خطر مرتبط با كمردرد در زنان شهري و روستايي 18 تا 60 ساله شيراز و روستاهاي اطراف آن
  فهيمه كمالي سروستاني، سميه كاوسي پور، نگين چهره نگار، مهشيد عبداللهي، شيما سبزعلي
 6. تعيين اعتبار درون و بين ارزياب “آزمون ارزيابي گفتار افراد مبتلا به شكاف كام بر اساس سيستم پارامترهاي جهاني- نسخه فارسي”
  آزاده اميريان، فاطمه درخشنده، احمد صالحي، بهرام سليماني
 7. مقايسه عملكرد ارتز MTK-RGO با ارتزهاي رايج براي ايستادن افراد آسيب نخاعي
  محمد تقي كريمي، پويا اميري، امير اسرافيليان، محمدجعفر صديق
 8. بررسي نيازهاي محيطي بيماران و معلولين 6 تا 12 سال بر پايه تجارب آن‌ها در جهت كيفيت بخشيدن به فضاهاي درماني كودكان در شهر اصفهان: يك مطالعه پديدارشناسي
  مرجان السادات ابن الشهيدي، عيسي حجت، سيده مرضيه طبائيان، تكتم مظاهري
 9. بررسي تأثير تركيب تكنيك‌هاي واقعيت مجازي و حركت درماني همراه با محدوديت بر عملكرد اندام فوقاني كودكان مبتلا به فلج مغزي همي‌پارزي
  حميدرضا رستمي، علي اصغر ارسطو، سيف‌الله جهانتابي‌نژاد، رضا عزيزي مال اميري، محمد خياط‌زاده ماهاني، شاهين گوهرپي
 10. بررسي تأثير تمرين مقاومتي نشستن به ايستادن بر عملكرد حركتي درشت در كودكان فلج مغزي دايپلژي اسپاستيك
  مسلم دهقاني زاده، محمدحسين نيلفروش
 11. تأثير بازتواني قلبي بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به بيماري‌هاي قلبي- عروقي
  سمانه مصطفوي، مرضيه سعيدي، حسين حيدري
 12. بررسي مقايسه‌اي درمان فشرده دو دستي دست- بازو و رويكرد درماني رايج بر كاركرد يك دستي و دو دستي كودكان فلج مغزي نيمه بدن
  سيد محمد صادق حسيني، حسين سورتجي، عاطفه تقي‌زاده
 13. بررسي رابطه مهارت‌هاي اجتماعي و ويژگي‌هاي شخصيتي دانش‌آموزان عادي و داراي لكنت مدارس ابتدايي شهر اصفهان و مقايسه اين دو متغير در دو گروه
  فريبا يزدخواستي
 14. بررسي ويژگي‌هاي آكوستيكي صوتي كودكان داراي بي‌كفايتي دريچه كامي- حلقي 4 تا 8 ساله و مقايسه آن با هم‌سالان طبيعي
  فريبا مجيري، عاطفه مؤذني، فاطمه درخشنده، نرگس‌السادات نوري، سيد محسن حسيني
 15. بررسي پايايي نسخه فارسي مقياس سنجش تأثيرات سكته مغزي در افراد مبتلا به سكته مغزي
  تكتم مظاهري، ماندانا فلاح‌پور، مسعود كريملو، علي حسيني
 16. بررسي فراواني بيماران مبتلا به پرتس مراجعه كننده به مركز ارتوپدي هلال احمر اصفهان
  عليرضا طاهري، محمد قربعلي
 17. بررسي و مقايسه اثر پيچيدگي نحوي بر ميزان نارواني گفتار بزرگ‌سالان لكنتي و غيرلكنتي فارسي‌زبان در تكليف تقليد جملات
  تبسم عظيمي، شيدا پولادي، بهروز محمودي بختياري، حميد حقاني
 18. تأثير يك دوره تمرينات پيلاتس بر استئوآرتريت زانوي مردان ورزشكار سالمند
  مهدي عرفاني، حسين مهرابيان، صدرالدين شجاع‌الدين، حيدر صادقي
 19. بررسي آهنگ گفتار در جمله‌هاي خبري زبان فارسي
  مريم نيكروش، مهشيد آقاجان‌زاده
 20. مروري بر درمان‌هاي فيزيكي مبتلايان به سندرم دردناك مفصل پتلوفمورال
  جاويد مستمند

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *