مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله زنان‏، مامائي و نازائي ايران « دوره 14، شماره 5

 1. بررسي ارتباط بين ديسمنوره اوليه و ابتلا به پره ترم ليبر
  فريده اخلاقي، حبيب الله اسماعيلي، فرنوش محمودي
 2. بررسي ارزش پيشگويي كننده سطح β-HCGترشحات سرويكوواژينال در زايمان زودرس
  مرضيه مهاجري، نوشين باباپور، غزال پناهي، آزاده تنها، مرتضي مظلوم فارسي باف
 3. بررسي ارتباط ميان شيوع سندرم پيش از قاعدگي با توان هوازي دختران ورزشكارو غير ورزشكار
  عسل رجائيان، مريم نورشاهي، هادي زاهدي
 4. بررسي شيوع حاملگي ناخواسته و رابطه آن با كيفيت زندگي مرتبط با سلامت زنان باردار شهرستان ثلاث (استان كرمانشاه)- 1385
  دكتر علي عزيزي، فرهاد اميريان، طاهره پاشايي، مرضيه اميريان
 5. بررسي مقايسه اي ابعاد اپيزيوتومي هاي مديولترال انجام شده توسط پزشكان و ماماهاي زايشگاه هاي شهر اهواز
  سميه مكوندي، شيرين زرگر شوشتري
 6. اختلال عملكرد جنسي و عوامل مرتبط با آن در زنان شيرده
  مرجان احمد شيرواني، معصومه باقري نسامي
 7. مقايسه دو روش ماساژ استروكينگ سطحي و ماساژ ويبراسيون بر درد كمر حين زايمان در زنان نخست زا
  معصومه كاوياني، ژاله غلامي، سارا عظيما، كرامت‌اله عباس نيا، عبدالرضا رجايي فرد
 8. بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيت، سبك هاي مقابله با استرس و سطح استرس در زنان باردار
  غلامرضا نيك راهان، محمد باقر كجباف، ابوالقاسم نوري، الهه زارعان، الهام نقشينه