مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله طب نظامي « دوره 3، شماره 4

 1. نقش سابقه مجروحيت جنگي در ابتلا به HCV در نظاميان
  سيدمويد علويان، برديا غلامي
 2. بررسي اپيدميولوژيك بيماري هاي قارچي سطحي و جلدي شايع در جانبازان شيميايي استان هاي كرمان و اصفهان
  محمدعلي افشاري
 3. بررسي فراواني گال در بيماران مشكوك به گال و تائيد آن در يگان هاي نيروي انتظامي مستقر در سراسر استان هاي كشور
  محمدرضا جهاني، هادي شيرزاد، علي مهرابي توانا
 4. بيوتروريسم: شبح جنگ هاي بيولوژيك
  محمدحسن شاه حسيني
 5. ويروس هاي صدا دار
  رمضانعلي عطايي، علي مهرابي توانا
 6. پزشكي هوايي (قسمت ششم): اثرات ريوي شتاب
  محمدرضا صفري نژاد
 7. اثرات زيست محيطي جنگ عراق و كويت
  فهيمه فلاح، علي مهرابي توانا، رمضانعلي عطايي
 8. ديدگاه وحدت گرا در تشخيص اختلال استرس پس از حادثه
  سيدحسين سليمي
 9. مراقبت جراحي در بيمارستان ايزوله نظامي
  حسن ابوالقاسمي، حميد پاكزاد
 10. طب فيزيكي و توانبخشي در جنگ: تجربه تخليه گروهي مجروحين جنگي در بوسني
  محمدتقي حلي ساز
 11. عوامل كنترل اغتشاش: سم شناسي، رفع آلودگي و درمان
  پروين صالحي كسائي، غلامرضا پورحيدري
 12. ارزيابي عوامل آسيب شناسي رواني و علل خودكشي در سربازان: 1989 تا 1998
  علي فتحي آشتياني، سيدحسين اسلامي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *