مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان « دوره 5، شماره 19

 1. اثر عصاره شويد بر سطح ليپوپروتئين هاي كم چگالي، تري گليسريد و ليپوپروتئين هاي پرچگالي خون در بيماران مبتلا به هيپرليپيدمي
  كامبيز يزدان پناه
 2. ميزان موفقيت و عوارض سنگ شكني برون اندامي و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان توحيد سنندج در سال 78-1373
  حشمت الله صوفي مجيدپور
 3. مقايسه اثر مورفين و پيروكسيكام در كاهش درد پس از سزارين
  شهرزاد پاك كار تدبيري، عزت الله رحيمي
 4. مقايسه اثر مورفين و پيروكسيكام در كاهش درد پس از سزارين
  شهرزاد پاك كار تدبيري، عزت الله رحيمي
 5. هزينه-منفعت درمان بيماران افسرده در سيستم بهداشت و درمان استان كردستان در سال 1372
  احمد قاضي زاده
 6. بررسي حوادث ناشي از كار و عوامل مرتبط با آن در شركت توليد آلومينيوم ايران در سال 1378
  ايرج محمدفام
 7. بررسي شيوع HBsAg در كادر شاغل بيمارستان امام خميني سقز در سال هاي 79-1378
  محمد زاهد احمدزاده
 8. پايش شيوع گواتر و ميزان يد ادرار در دانش آموزان 8 تا 10 ساله استان كردستان در سال 1375
  رامبد حاجي پور، ربابه شيخ الاسلام، گيتي عباسي، عليرضا مهدوي، پروين ميرميران، فريدون عزيزي
 9. فراواني نسبي علل خونريزي هاي تحتاني دستگاه گوارش بيماران بستري شده در بيمارستان بعثت سنندج در سال 1378
  جعفر مبلغي، حسيم امامي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *