مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان « دوره 3، شماره 9

 1. بررسي شيوع گواتر و كفايت مصرف نمك يددار در كودكان 8 تا 10 ساله سنندج در سال 1376
  پدرام عندليبي، محمدحسين يوسفي، عليرضا دلاوري
 2. بررسي نتايج FNA بيماران داراي ندول تيروئيد و عوامل مرتبط با آن در سنندج در سال 1376
  نجم الدين مولانايي، مهين لطفي، علي برومند، مهرداد پاركي، ناصر رشادمنش
 3. بررسي تاثير آموزش بر دانش، نگرش و عملكرد مبتلايان به ديابت قندي تيپ 2 مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت شهر سنندج در سال 1376
  گلرخ مريدي، كامبيز اسماعيل نسب
 4. بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان سنندج در مورد پيشگيري از سرطان پستان در سال 1376
  عهديه پرهيزكار
 5. بررسي تاثير بار كاري و عوامل محيطي بر خطاهاي درماني در بيمارستان
  سوسن پنجويني
 6. ديابت تيپ دو در اطفال و نوجوانان
  ناديا شكيبا
 7. استفاده از كاتتر (سوند) و عفونت هاي دستگاه ادراري
  منوچهر رشيديان
 8. گزارش يك مورد عمل ورتايم در استان كردستان
  اعظم شاماني
 9. گزارش يك مورد سقط جنايي همراه با پرفوراسيون رحم و خروج روده باريك از واژن
  ستاره اخوان، هادي بيگ پور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *