مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل « دوره 2، شماره 6

 1. اثرات محافظتي سلنيوم بر عوارض ناشي از سرب در عملكرد غده ساب مانديبولار موش صحرائي
  محمد عبدالهي، ندا رحمت جيرده، محسن مرزبان
 2. ارتباط ميان بتالاكتاماز و پروتئين A در استافيلوكوكوس آرئوس
  روحا كسري كرمانشاهي، حسين كيواني امينه، مسعود گلعلي پور
 3. تغييرات آستانه درد در زنان سالم 10 تا 70 ساله شهر شيراز
  فرحناز غفاري نژاد
 4. مقايسه اثرات هموديناميك ميدازولام با تيوپنتال سديم در القاء بيهوشي
  ابراهيم عليجانپور، سيدمظفر ربيعي، صديقه ميرشكاري
 5. بررسي مقايسه اي ليگاتور لوله هاي رحمي به دو روش لاپاراسكوپي كليپس فيلشي و ميني لاپاراتومي پامروي
  قديسه سيدي علوي، نفيسه ثقفي، منصوره پاكدامن
 6. ارتقاء فرآيند آزمايش مايع مغزي نخاعي (LP) در بيمارستان كودكان اميركلا بابل، 1378
  يداله زاهدپاشا
 7. اپيدميولوژي جذام در استان كرمانشاه، 77-1360
  شهرام تحريري
 8. بررسي علل نازايي و برخي از عوامل موثر بر آن در زوجين نازا، بابل، 1378
  افسانه بختياري
 9. آبتاليپوپروتئينمي و گزارش يك مورد
  فاطمه فرهمند

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *