مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل « دوره 1، شماره 3

 1. يافته هاي پرتونگاري قفسه سينه در جانبازان شيميايي استان گيلان
  فريبرز منصور قناعي، احمد عليزاده
 2. آثار دراز مدت جنگ افزارهاي شيميايي بر روي تست هاي عملكرد ريه در جانبازان شيميايي شهرستان بابل
  خضراله بيژني، علي اكبر مقدم نيا
 3. بررسي قد و وزن بدو تولد نوزادان زنان چندم زا در شهرستان گرگان
  محمدجعفر گلعلي پور، محمدعلي وكيلي، موسي احمدپور كچو
 4. تهيه آنتي ژن بروسلا جهت تشخيص تب مالت براي اولين بار در استان خراسان
  مهرانگيز خواجه كرم الديني، صديقه فضلي بزاز
 5. تاثير تماس مزمن با سرب بر ميزان DNA، پروتئين و تغييرات Ulrastructure غدد تحت فكي موش صحرايي
  محمد عبدالهي، غلامرضا ابري، محمد شريف زاده، حسن مرزبان، مهدي تراب جهرمي
 6. راه هاي انتقال ويروس هپاتيت B در مبتلايان مراجعه كننده به بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل، 77-1375
  محمدرضا حسنجاني روشن
 7. اثر ضد دردي عصاره گياه آنيسون به روش Tail-Flick و فرمالين در موش سوري
  محمودرضا حيدري، علي اسدي پور، غلامرضا سپهري، نفيسه عطاپور، فاطمه اسماعيل زاده
 8. تاثير سيترات بر اثر مهاري آهن در رشد و متابوليسم باسيلوس سرئوس
  نرگس كلانتري، سيدعلي اصغر مشتاقي، ايرج نحوي
 9. اختلال تجزيه اي پايدار در يك جانباز جنگ تحميلي
  عليرضا غفاري نژاد، شاهرخ سردارپور گودرزي