مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران « دوره 10، شماره 21

 1. پيگيري يكصد مورد ندول تيروئيد
  داوود عطاران، رضا رجبيان
 2. راديوتراپي در درمان متاستازهاي لنفاوي بدخيمي هاي سروگردن با نگرشي بر 532 بيمار درمان شده در بيمارستان اميد مشهد در سال هاي 74-1369 هجري شمسي
  محمدرضا قوام نصيري، فاطمه همايي
 3. بررسي 50 مورد آنژيوفيبروم نازوفارنكس در بيمارستان قائم (عج)
  مسعود نقيب زاده، محمد نعيمي
 4. فيستول لابيرنتيك و كلستئاتوم
  سيروس خادم معارف
 5. اجسام خارجي فراموش شده ريه طي چهارده سال گذشته: گزارش 49 مورد
  محمد نعيمي، مسعود نقيب زاده
 6. بررسي اثر سوكرالفيت در رفع درد بعد از تونسيلكتومي: يك مطالعه كارآزمايي باليني كور دو جانبه و تصادفي
  هوشنگ زادان فرخ، عطيه قوامي عادل
 7. تظاهرات اتولارنگولوژيك بيماري برگشت معده به مري
  حسن سعادت نيا
 8. لنفوم تيروئيد بعد از تيروئيديت هاشيماتو: گزارش مورد
  محمد نعيمي، محمد مفتح
 9. تازه هايي در مورد ارگان ژاكوبسون (Vomeronasal organ) در انسان و بررسي اهميت حفظ آن ضمن اعمال جراحي بيني
  محبوبه آروند، سرورالزمان فاميلي
 10. حذف كيست هاي مخاطي سينوس ماگسيلر با مانور جابجايي PROETZ
  سيروس خادم معارف

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *