مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران « دوره 2، شماره 4

 1. درمان هاي جراحي در كارسينوم حنجره
  مسعود نقيب زاده، نعمت الله مختاري اميرمجدي
 2. چه نكاتي به درمان كامل كلستئاتوم اطمينان و اعتبار مي بخشد: بررسي 582 مورد تمپانوماستوئيدكتومي
  جعفر حسن زاده
 3. سل حنجره و معرفي هفده مورد آن
  يحيي نوروزبيگي
 4. ارتباط معيارهاي كمبود يد و وضع اجتماعي اقتصادي در مشهد
  رضا رجبيان، علي عبدي نژاد، كيهان صيادپور، حميدرضا عبدالسلامي
 5. بررسي اثرات ضد ميكروسكوپي سيپروفلوكساسين در عفونت هاي ناشي از پسودوموناس ها با روش هاي MIC و ديسك
  جواد قناعت، مهرانگيز خواجه كرم الديني
 6. بررسي پروسپكتيو تومور ماركر CEA در 80 بيمار با تشخيص اسكواموس سل كارسينوماي مري در 18 ماه
  محمدحسين صالحي
 7. نظرات ابن سينا در تشريح عصب راجعه حنجره و مقايسه آن با نظرات طب جديد
  محمد فرهادي، محمدرضا غفاري
 8. رينوپلاستي باز
  هوشنگ زادان فرخ
 9. كانسرهاي متاستاتيك تيروئيد و گزارش مورد جالبي از آن براي اولين بار
  احمد فرزاد، رضا رجبيان، محمدرضا صدري، علي اصغر يارمحمدي
 10. تشخيص شما چيست؟
  جعفر حسن زاده
 11. Clinicopathological conference
  احمد فرزاد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *