مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي « دوره 4، شماره 1

 1. جنبه هاي بهداشتي آب شرب منطقه 17 تهران
  اميرحسين محوي، سيدعنايت هاشمي، مسعود يونسيان
 2. ميزان بكارگيري روش هاي جلوگيري از بارداري در زنان زير 18 و بالاي 35 سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي جنوب تهران
  مهوش مشرفي، فاطمه رحيمي كيان، عباس مهران، هينار قيتولي
 3. بررسي مورد-شاهدي عوامل خطر خانوادگي چاقي در دانش آموزان دبستاني شهر اهواز
  مينا طباطبايي، احمدرضا درستي، سيدعلي كشاورز
 4. آگاهي زنان در خصوص سرطان گردن رحم و تاثير جزوه آموزشي در افزايش آگاهي
  ژيلا صديقي، مريم سادات وحداني نيا، علي خدابنده، فرزانه جاروندي
 5. ارزش پيشگويي كيفيت زندگي بر ميزان بقاي 5 ساله در بانوان مبتلا به سرطان پستان: يك مطالعه مقطعي
  مريم سادات وحداني نيا، ژيلا صديقي، علي منتظري
 6. هزينه كارگزاري و تعارض منافع در نظام ارائه خدمات سلامتي
  سيدمهرداد محمدي، ابوالقاسم پوررضا
 7. ويژگي هاي معتادين مراجعه كننده به مراكز خود معرف شهر اردبيل
  فيروز اماني، سعيد صادقيه، پيمان سلامتي
 8. شيوع ديسمنوره اوليه در دانش آموزان پيش دانشگاهي سيرجان و نحوه برخورد با آن
  زهرا جليلي، حسين صافي زاده، نجمه شمس پور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *