مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پژوهشي حكيم « دوره 7، شماره 4

 1. رده بندي استان هاي كشور بر مبناي شاخص هاي بهداشتي و جمعيتي به كمك تكنيك آماري خوشه بندي فازي
  غلامرضا بابايي، آوات فيضي
 2. 1759 مورد كيست هيداتيد در سه بيمارستان دانشگاهي مشهد
  سكينه عموئيان، ناصر طيبي ميبدي، نعما محمديان روشن
 3. ميزان ريشه كني هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم پپتيك توسط رژيم درماني چهار دارويي: رژيم 14 روزه در مقايسه با رژيم 10 روزه
  فريبرز منصورقناعي، حسين فروتن، هادي غفراني، فريد آزموده
 4. سبك هاي رهبري مديران و ارتباط آن با رضايت شغلي كاركنان پرستاري شاغل در مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبريز
  ابراهيم اختري شجاعي، علي اكبر نظري، رضاقلي وحيدي
 5. مقايسه خود-ارجاعي در سه ساختار عرضه خدمات درماني كاشان
  سيداصغر رسولي نژاد، مريم سادات رسولي نژاد
 6. اثر بازدارندگي لاكتوباسيل هاي جدا شده از مدفوع كودكان بر روي برخي از باكتري هاي بيماريزاي روده اي با توجه به نوع تغذيه
  جميله نوروزي، محمد كارگر، راحله رازقي
 7. تغييرات حساسيت به انسولين در پي گنادكتومي يك طرفه و دوطرفه، تجويز استراديول، پروژسترون و تستوسترون به همراه باز كننده يا مسدود كننده كانال هاي پتاسيم حساس به ATP در موش هاي صحرايي
  رحيم احمدي، لازلو روزيوال، شهربانو عريان، كاظم پريور، اسماعيل برزانده اصل

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *