مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله اپيدميولوژي ايران « دوره 1، شماره 3

 1. بررسي روند مطالعات مورد ـ شاهد لانه گزيده و مقايسه‌ي آن با مطالعات هم‌گروهي و مورد ـ شاهد از سال 2005 ـ 1996
  رضا چمن، احمد رضا شمشيري، كورش كمالي، غلام‌رضا خليلي، كورش هلاكويي ناييني
 2. تجمع فاميلي عوامل خطر بيماري‌هاي قلبي-عروقي در استان كرمان
  علي اكبر حقدوست، علي ميرزازاده
 3. دگرگوني سيماي سلامت در ايران
  محسن نقوي
 4. عوامل خطر وقوع صدمات ناشي از تصادف‌هاي ترافيكي در رانندگان جاده‌ي قزوين ـ لوشان، سال 1384
  كاظم خلجي، سيدرضا مجدزاده، محمد رضا اشراقيان، عباس متوليان، كورش هلاكويي ناييني
 5. مقايسه‌ي دريافت ريزمغذي‌ها در مبتلايان به مولتيپل اسكلروز با نيازهاي تغذيه‌اي در شهر تهران
  مينو محمد شيرازي، فروغ اعظم طالبان، معصومه غفارپور
 6. بررسي اپيدميولوژيك بيماران مشكوك به تيفوئيد ارجاع شده به آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي شهرستان رشت در سال‌هاي 1382-1381
  عارف اميرخاني، مسعود حكيم‌نژاد، نور امير مظفري، مهدي آسمار
 7. تحليل برآورد اثر متقابل ژن ـ محيط در بيماران مبتلا به سرطان پستان
  پروين ياوري، محمد امين پورحسينقلي
 8. نابرابري بهداشتي با منشا اقتصادي-اجتماعي و شاخص‌هاي اندازه‌گيري آن در مطالعات اپيدميولوژي
  مريم سادات وحداني نيا، علي منتظري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *