مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان « دوره 13، شماره 1

 1. اثر مسدود كننده هاي كانال هاي كلسيمي دي هيدروپيريديني بر پاسخ درد ناشي از فرمالين در موش سوري
  ميرهادي خياط نوري، محمد رضا نصيرزاده، عليرضا نورآذر
 2. مقايسه تاثير ميزوپروستول واژينال با اداره انتظاري در ختم سقط زودرس حاملگي
  صغري ربيعي، مرضيه فريماني، شيوا جواديان
 3. بررسي اثرات فرمالين و سلكوكسيب بر توليد نيتريك اكسايد محيطي
  پريچهر حسن زاده، آنا حسن زاده
 4. بررسي اثر ويتامين C بر سطح لييپو پروتئين هاي خون و بافت كبدي در خرگوش هاي نر تغذيه شده با رژيم پركلسترول
  رحيم گل محمدي، غلام رضا دشتي، پرويز واحدي
 5. مقايسه پارامترهاي هماتولوژيك در خون گيري با شيوه معمول و خون گيري از سالين لاك
  حميد رضا كوهستاني، كورش رضايي، سليمان زند، نيره باغچقي
 6. محاسبه بار سرطان پستان در زنان استان يزد طي سال 1385
  محمود وكيلي، مجيد جعفري زاده، محمد رضا صادقيان، محسن ميرزايي، محمود نوري شادكام، محمد حسن لطفي، ايرج حريرچي، سعيد كارگر
 7. مدل سازي تعيين كننده هاي وقوع ديابت در دوران بارداري در شهر شيراز
  ابوالفضل محمد بيگي، سيد حميد رضا طباطبايي، نرگس محمد صالحي
 8. بررسي دانش، نگرش عملكرد وعوامل مرتبط با آن در مادران كودكان مبتلا به تشنج تب بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان طي سال هاي86-1385
  احمد طالبيان، علي هنر پيشه، بهزاد بركتين، محسن تقدسي، سيد غلامعباس موسوي
 9. بررسي وضعيت پيشگيري از بارداري و عوامل مرتبط با آن در زنان بالاي 35 سال مراجعه كننده به مراكزبهداشتي درماني كاشان در سال 86
  اعظم باقري، فاطمه عباس زاده، ناهيد مهران
 10. فراواني گرفتاري قلبي عروقي در بيماران كاوازاكي طي مدت ده سال در شهر يزد
  صديقه اخوان كرباسي، مطهره گلستان، پگاه روزبه
 11. بررسي نتايج ليگاتور شريان راني در مبتلايان به آنوريسم كاذب عفوني ناشي از تروما در بيمارستان الزهرا اصفهان طي سال هاي 86-1385
  علي اكبر بيگي، مهرداد حسين پور ، امين كمراني
 12. گزارش جهش نقطه اي جديد در ژن فاكتور انعقادي شماره 8 انساني در فردي با هموفيلي A شديد
  محمد علي حسين پور فيضي، حبيب عنصري *، سميه اكرمي، مهدي حقي، عباسعلي حسين پور فيضي