مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد « دوره 12، شماره 3

 1. بررسي تاثير عصاره زيره سبز (Cuminum cyminum) بر فعاليت آنزيم
  كيهان قطره ساماني، عفت فرخي، محمود رفيعيان، رحمت اله ربيعي، مسعود صادقي
 2. تاثير عصاره الكلي سياهدانه بر ميزان پروليفريشن و آپوپتوزيس سلول هاي سرطاني كليه ردهACHN
  نفيسه السادات طبسي، مريم راستين، مجتبي حسين پور، اكرم شيخ، ابوالفضل خواجوي راد، محمود محمودي، جواد بهارآرا
 3. ارزيابي مولكولي و سرولوژيكي گروه A روتاويروس هاي جدا شده از اسهال كودكان بستري در بيمارستان هاي شهرستان جهرم با روش RT-PCR
  محمد كارگر، امين رضا اكبري زاده، رامين يعقوبي
 4. بررسي تاثير پروفايل هاي خطي و پلكاني سديم و اولترافيلتراسيون بر افت فشارخون و كرامپ هاي عضلاني حين همودياليز
  منصور غفوري فرد، محسن رفيعيان، ناهيد شاهقليان، مژگان مرتضوي
 5. ارتباط بين پلي مورفيسم ژن 1RA IL با بيماري تشنج ناشي از تب در كودكان شهركرد
  آهورا نوذري، علي محمد فروغمند، علي محمد احدي، ابوالفضل خوشدل، شهلا صالحيان، همايون باقري، مرتضي هاشم زاده چالشتري
 6. بررسي فراواني آنتي بادي بر عليه ويروس هپاتيت(C (anti-HCV Ab و فاكتورهاي خطر مربوطه در بيماران اختلال انعقادي استان يزد
  غلامرضا مبيني، مصطفي حسيني، بابك شهباز، سيد محمد ابراهيم طاهايي، محمد حسين سالاري، طلعت مختاري آزاد، رخشنده ناطق
 7. مقايسه تاثير ويبريشن و امواج ماوراء صوت توأم با تمرينات كششي بر بهبود عملكرد ورزشكاران داراي نقاط ماشه اي عضلات پشت گردن
  شيده نارويي، اصغر اكبري، محمد رضا اسد، ابوالفضل فراهاني
 8. بررسي اثر ضد زالو عصاره متانولي تنباكو (Nicotina tabacum) در مقايسه با سوكسينيل و چند داروي ضد انگل
  محمود بهمني، سيد رضا حسيني، مجيد آويژگان، مصطفي قرباني
 9. بررسي فراواني جهشdelG 35 ژن كانكسين 26 در جمعيت هاي ناشنواي استان هاي چهارمحال و بختياري، گيلان و آذربايجان شرقي با استفاده از روش Nested-PCR
  محمد تقي مرادي، عفت فرخي، فاطمه آزادگان، محسن بني مهدي، معصومه دولتي، سوسن كشاورز، داريوش فرهود
 10. بررسي روابط ساختاري آسيب شناسي خود تمايزي در خانواده درماني بووني با بهزيستي ذهني، سلامت رواني و بهداشت كيفيت زناشويي «برازش نظريه بوون
  ناصر يوسفي، عذرا اعتمادي، فاطمه بهرامي، كيومرث بشليده، ناصر شيربگي
 11. بررسي عملكرد واحدهاي زلال سازي و اشعه ماوراء بنفش (UV) در تصفيه و گندزدايي پساب تصفيه خانه فاضلاب
  حسن هاشمي، مهربان صادقي، محمد مهدي امين
 12. تاثير تمرينات قدرتي و استقامتي بر فاكتورهاي متابوليك، كيفيت زندگي و سلامت روان زنان مبتلا به ديابت نوع II
  شهناز شهرجردي، نادر شوندي، رحمان شيخ حسيني، شهلا شهرجردي
 13. بروز ادم ريه نروژنيك در يك مرد 20 ساله بعد از آسيب سر
  حميدرضا عزيزي فارساني