مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام « دوره 19، شماره 2

 1. بررسي فراواني مقاومت دارويي گونه‌ هاي انتروكوكوس فكاليس و انتروكوكوس فاسيوم و شناسايي ژن van A/B در ميان سويه هاي مقاوم به ونكومايسين با روش PCR در ايتان ايلام و كرمانشاه
  فرزاد محمدي، بهمن تبرائي، نورخدا صادقي‌فرد، سبحان غفوريان، عباس ملكي، الهام داووديان، محمد رهبر، مونا محمدزاده
 2. ارزيابي پاتوژن ها و عوامل محيطي ايجاد كننده و نيز نتايج حاصل از درمان آرتريت عفوني مفاصل بزرگ در كودكان زير 5 سال
  علي صديقي، امين مرادي، محمدعلي محسني
 3. بررسي ارتباط بين كيفيت زندگي، وضعيت سلامت و رفتارهاي خودمراقبتي در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد در شهر يزد
  حيدر ندريان، محمدعلي مروتي شريف آباد، امين ميرزايي، كاوه بهمن پور، رحمت الله مرادزاده، سيد مجيد شريعتي
 4. مقايسه كارايي فرايند انعقاد با پلي آلومينيوم كلرايد سيليكاته شده و فرايند الكتروكواگولاسيون در حذف مواد آلي طبيعي و كدورت آب سطحي
  محمد ملكوتيان، امير حسين محوي، محمدرضا حيدري، علي مصطفوي
 5. اثر تستوسترون اگزوژن و داروي Finasteride بر بي دردي ناشي از مورفين در موش هاي سوري نر با استفاده از تست فرمالين
  سيما نصري، نامدار يوسف وند، سيمين خاني
 6. ارزيابي آلاينده هاي بنزن، تولوئن و گزيلن در هواي مجتمع پتروشيمي بندر ماهشهر 88-1387
  روح اله مقصودي مقدم، عبدالرحمان بهرامي، حسين محجوب، فرشيد قرباني
 7. بررسي ميزان آلودگي به انگل لينگواتولا سراتا در سگ‌هاي ولگرد و گله در شهر ايلام
  علي‌محمد بهرامي، شهناز يوسفي‌زاده، علي كرمانجاني
 8. يك مورد وارياسيون نادر سر فرعي عضله دو سر بازويي
  محمد حسن كريم فر، حسين كلارستاقي، غلام حسين فرجاه
 9. بررسي ميزان شيوع افسردگي و علايم آن در دانشجويان دانشگاه ايلام
  جهانشاه محمدزاده