مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي مشهد « دوره 46، شماره 81

 1. بررسي ميزان چربي هاي سرم در مبتلايان به دژنرسانس ماكولا
  مجيد ابريشمي، ميرنقي موسوي، توكا بنايي، هومن بهرمندي
 2. شيوع آمبليوپي فانكشنال در مدارس راهنمايي
  جواد هرويان، علي عمادزاده، هادي استادي مقدم، محبوبه خياباني، انسيه نقاشان
 3. فتق ديسك بين مهره اي در ناحيه كمر
  فريبرز ثميني، غلامرضا بهادرخان، محمدرضا احصايي، حميد اعتماد رضايي
 4. هيپرگليسمي ثانوي به استرس در نوزادان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان امام رضا (ع) مشهد
  اشرف محمدزاده
 5. يافته هاي مادرزادي با ناهنجاري هاي مقعد و راست روده
  احمد بذرافشان، جواد آرين نژاد
 6. بررسي سطح سرمي آنتي بادي IgG ضد سرخك در افراد واكسينه شده در شهر مشهد، سال 1379
  محمدرضا سروقد، بيتا بهنوا، مسهود ابراهيمي، كامران جاودان، نگين تيمورزاده
 7. نتايج عمل جراحي قلب بدون باي پس قلبي و ريوي در مشهد، سال 81-1379
  اسدالله ميرزايي، جميل اصفهاني زاده، علي اصغر معيني پور، محمد عباسي، رضا اكبرزاده، احمدرضا صادقي پور
 8. بررسي اثرات سم بوتوليسم نوع A بر روي سفتي عضلاني ناشي از حوادث عروقي مغز
  محمدمهدي اعتمادي، كريم نيكخواه، مرتضي سعيدي، محسن آقايي حكاك، رضا بوستاني
 9. بررسي نتايج درماني جراحي تعويض مفصل زانو با پروتز كامل در بيماران مبتلا به آرتريت دژنراتيو مفصل زانو
  سيدمهدي مظلومي، هادي مخملباف
 10. بررسي اثر آگونيست هاي طويل الاثر GnRH بر روي صفات ثانويه جنسي و سرعت رشد قدي و وزني مبتلايان به بلوغ زودرس حقيقي
  رحيم وكيلي، خليل فريور
 11. اثرات كاربامازپين و والپروات سديم بر ليپيدهاي سرم و تست هاي كبدي
  وحيد شايگان نژاد
 12. علل ايجاد صرع در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان قائم (عج) مشهد، 81-1378
  محسن فروغي پور، محمودرضا آذر پژوه
 13. شيوع ديابت نوع II و ارتباط آن با عوامل خطر قلبي عروقي در جمعيت شهر اصفهان
  فيروزه سجادي، نوشين محمدي فرد، مسعود اميري، ناهيد آبدار، نيلوفر قادريان
 14. معرفي دو مورد نادر از عوارض عصبي ناشي از HTLV1
  محمدمهدي اعتمادي، رضا بوستاني
 15. گزارش يك مورد پمفيگوس ولگاريس مقاوم به درمان هاي ايمونوساپرسيو رايج با مايكوفنلات موفتيل
  محمدجواد يزدان پناه، فخرالزمان پزشكپور، سرورالزمان فاميلي، سيدرضا نوربخش، سيدكاظم مستوفي، محمد سليماني صالح آبادي
 16. گزارش يك مورد استئوميليت چند كانوني راجعه مزمن
  محمدرضا سروقد، مهرداد فرخ نيا
 17. گزارش يك مورد همانژيوآندوتليوم چند كانوني استخوان
  ننا زابلي نژاد، احمد بهداد، فرشيد باقري، پيمان ساسان نژاد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *